Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

Yên Bái triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023

21/02/2023 16:27:44 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến tích cực trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên, Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030, Chương trình phát triển thanh niên của các sở, ban, ngành, ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tỉnh; ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên, thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030, UBND tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023.

Thanh niên Yên Bái.

Các nội dung sẽ triển khai gồm: Tổ chức thực hiện Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 và Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030; Tổ chức đối thoại với thanh niên năm 2023; Thực hiện giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai thực hiện Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Chính phủ quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện; Triển khai thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; Triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức trẻ cấp xã đến năm 2030” (theo Kế hoạch của Bộ Nội vụ).

Triển khai thực hiện các hoạt động hợp tác Quốc tế về thanh niên. Đồng thời kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

938 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h