Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Kinh tế

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia

03/03/2023 07:31:16 Xem cỡ chữ Google
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia và giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm 2023.

.

Văn phòng Chính phủ vừa phát đi Thông báo số 58/TB-VPCP ngày 28/2/2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 trực tuyến với các địa phương về kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 và 2 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Tại Thông báo, Phó Thủ tướng Chính phủ kết luận: Đến nay, Trung ương đã ban hành cơ bản đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống cơ chế, chính sách khung để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia với 71/73 văn bản; 02 văn bản còn lại đang được các Bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để ban hành trong Quý I năm 2023. Trong tháng 02 năm 2023, Phó Thủ tướng đã chủ trì 03 Đoàn công tác khảo sát thực tế và tổ chức 03 Hội nghị trực tuyến với các tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, vùng Tây Nguyên và vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 71/CĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2023 về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, phân công 18 Bộ, cơ quan liên quan xử lý 339 kiến nghị của các địa phương trên cả nước.

Các địa phương đã chủ động, tích cực kiện toàn bộ máy và chuẩn bị các cơ chế, chính sách, điều kiện để triển khai và giải ngân vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, nhìn chung kết quả triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia vẫn còn hạn chế, tỷ lệ giải ngân vốn còn thấp; một số văn bản hướng dẫn, quản lý, điều hành ở cấp Trung ương và địa phương chưa được ban hành hoặc có nội dung hướng dẫn chưa rõ ràng, chưa thống nhất; việc triển khai tổ chức thực hiện ở các địa phương vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng măc, dàn trải, manh mún...

Kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các địa phương

Để đẩy nhanh tiến độ tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm 2023, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các địa phương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương quyết liệt triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Công điện số 71/CĐ- TTg ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngày 21 tháng 02 năm 2023 về đôn đốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; trong đó tập trung cao độ để thực hiện một số nhiệm vụ.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Dân tộc khẩn trương xây dựng Đề án về tiêu chí xác định thôn tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù, có tỷ lệ hộ nghèo cao, trình Chính phủ trong tháng 02 năm 2023.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Tư pháp, Ủy ban Dân tộc và các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất cụ thể một số nội dung quan trọng và giải pháp để triển khai công tác lồng ghép nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 3 năm 2023.

Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương) chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Ủy ban Dân tộc và các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2023, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030 theo đúng ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Thông báo số 48/TB-VPCP ngày 22 tháng 02 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng Báo cáo về việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 8783/VPCP-QHĐP ngày 28 tháng 12 năm 2022, báo cáo Chính phủ.

Các Bộ, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương khẩn trương có văn bản tham gia ý kiến đối với dự thảo Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo Trung ương, trong đó đề xuất cụ thể các nhiệm vụ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao và thời hạn hoàn thành, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05 tháng 3 năm 2023 để tổng hợp, trình Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét, quyết định.

Các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Nghệ An, Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long khẩn trương gửi Đoàn giám sát của Quốc hội các Báo cáo về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 theo Văn bản số 345/KH-ĐGS ngày 24 tháng 11 năm 2022.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các cấp cơ sở

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương nghiêm túc triển khai Công điện số 71/CĐ- TTg ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao bảo đảm thời hạn theo quy định, trong đó mạnh dạn nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách, quy trình, thủ tục theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các địa phương, các cấp cơ sở; tăng cường công tác theo dõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc để hướng dẫn và đề xuất các giải pháp tháo gỡ trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia từ Trung ương đến địa phương.

Các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương có văn bản tham gia ý kiến về các nội dung cần sửa đổi, bổ sung Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05 tháng 03 năm 2023 để chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan: Tài chính, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc và cơ quan liên quan nghiên cứu, trình Chính phủ trước ngày 23 tháng 3 năm 2023.

Các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo việc rà soát và báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh danh mục các dự án đầu tư thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh dàn trải, manh mún, phù hợp năng lực của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở.

Phó Thủ tướng trân trọng đề nghị Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên tiếp tục giám sát, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và các tầng lớp Nhân dân để kiến nghị cụ thể với Chính phủ các giải pháp nhằm tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và đáp ứng được sự mong đợi, kỳ vọng của Nhân dân.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương) chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan theo dõi, đôn đốc, tổng hợp chung, định kỳ hàng tháng báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kết quả, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Thông báo này.

 

1015 lượt xem
Theo Chinhphu.vn

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h