Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Văn hóa - Xã hội

Nghĩa Lộ: Phấn đấu đạt 3 xã nông thôn mới trong năm 2020

20/11/2020 07:17:13 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Năm 2020, Thị xã Nghĩa Lộ phấn đấu 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 1 xã đạt NTM nâng cao. Hiện tại, các xã đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM). Thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức đánh giá các tiêu chí và bỏ phiếu đề nghị xét công nhận đạt chuẩn NTM.

Lãnh đạo Thị xã Nghĩa Lộ kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại xã Thạch Lương

Ngay từ đầu năm, thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai quyết liệt, đồng bộ với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và được sự đồng thuận, ủng hộ tích cực của nhân dân. Năm 2020, thị xã phấn đấu xây dựng 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay cá xã Thạch Lương, Nghĩa Lộ, Phúc Sơn đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí, các tiêu chí nổi bật như ở xã Thạch Lương 100% nhựa hóa hoặc bê tông hóa các tuyến đường từ trung tâm xã đến đường thị, trên 94% diện tích đất trồng lúa nước được tưới chủ động bằng công trình thủy lợi. Xã Nghĩa Lộ với 100% các thôn bản có nhà văn hóa để sinh hoạt văn hóa, thể thao, tỷ lệ hộ gia đình cho nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định trên 90%, trên 95% tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động, người dân tham gia bảo hiểm y tế, ….

Theo kế hoạch của Thị xã Nghĩa Lộ phấn đấu đến tháng 12/2020, thị xã Nghĩa Lộ sẽ tổ chức ra mắt xã đạt NTM cho 3 xã: Nghĩa Lộ, Thạch Lương và Phúc Sơn; công nhận xã Nghĩa Lợi đạt xã NTM nâng cao.

152 lượt xem
CTV: Bảo Anh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h