Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Văn hóa - Xã hội

Trạm Tấu hoàn thành đại hội phụ nữ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2021-2026

26/04/2021 15:52:06 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Được bắt đầu từ tháng 3/2021, đến ngày 20/4, 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã hoàn thành đại hội phụ nữ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2021-2026

Đại biểu dự Đại hội Hội LHPN xã Xà Hồ biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ tới.

Sau khi tổ chức thành công Đại hội điểm Hội Phụ nữ xã Hát Lừu để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội phụ nữ cấp cơ sở trên địa bàn huyện, đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội LHPN cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Quá trình tổ chức đại hội, các cơ sở Hội đã nhận được sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi của cấp ủy, chính quyền các cấp từ cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết,  xây dựng văn kiện đến công tác nhân sự... 

Ban chấp hành hội LHPN các xã, thị trấn đã chủ động xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, bám sát sự chỉ đạo của Hội LHPN, đúng bố cục, đảm bảo chất lượng, ngắn gọn số liệu minh chứng các hoạt động của hội cụ thể, rõ nét đánh giá đúng tình hình thực tế của địa phương, được các đại biểu đánh giá cao. 

Các xã đều hoàn thành chương trình đại hội đảm bảo tiến độ, đúng nguyên tắc, đúng quy trình; hoàn thành tốt các nội dung theo quy định, phát huy dân chủ, đoàn kết, an toàn, tiết kiệm, đạt mục đích yêu cầu, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, hội viên phụ nữ và sự ủng hộ tích cực của nhân dân. 

Tại đại hội lần này, các cơ sở Hội đã bầu 71 ủy viên ban chấp hành, trong đó, 39 đồng chí tái cử và 32 đồng chí bầu mới. 

Nhiệm kỳ 2021-2026, 80% chủ tịch hội LHPN xã, thị trấn của huyện Trạm Tấu tái cử, 100% chủ tịch hội phụ nữ cấp cơ sở có trình độ cao đẳng, đại học, trong  đó, 75 % đã có trình độ chuyên môn đại học. Đây là điều kiện thuận lợi để các cơ sở Hội triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội trong nhiệm kỳ mới.

267 lượt xem
CTV: Thu Hằng (TT)

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h