Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thí điểm Quy trình Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến

09/06/2024 06:54:17 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT – Ngày 6/6/2024, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1950/UBND-NC về việc triển khai thí điểm Quy trình Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến.

Ảnh minh họa

Để chuẩn bị các điều kiện triển khai thí điểm Quy trình Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực trực tuyến trên địa bàn tỉnh Yên Bái được đồng bộ, hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh)

- Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn gửi kèm Văn bản số 2665/BTP-HTQTCT  chủ trì, phối hợp với Cục hộ tịch, quốc tịch và chứng thực  (Bộ Tư pháp), Sở Thông tin và truyền thông, Viễn thông Yên Bái và các đơn vị có liên quan thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) để giải quyết hồ sơ theo đúng quy trình. Hoàn thành trước ngày 15/6/2024.

- Nâng cấp, hoàn thiện biểu mẫu điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đảm bảo trực quan, đơn giản để người dân dễ thao tác, thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến.

Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo Trung tâm Chuyển đổi phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh), Viễn thông Yên Bái thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) và máy chủ bảo mật của tỉnh đảm bảo an toàn an ninh thông tin, thông suốt, liên tục.

Sở Tư pháp

- Đăng ký triển khai thí điểm Quy trình đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến với Bộ Tư pháp (qua Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực).

- Nghiên cứu tài liệu gửi kèm theo Văn bản số 2665/BTP-HTQTCT để hướng dẫn, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai, bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời tạo thuận lợi tối đa cho người dân khi yêu cầu giải quyết 02 thủ tục hành chính trực tuyến Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân biết và thực hiện thủ tục theo đúng quy định.

- Triển khai việc Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực trực tuyến theo hướng dẫn của Sở Tư pháp.

- Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, tháo gỡ.

Viễn thông Yên Bái

- Phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp.

- Xây dựng các biểu mẫu điện tử đối với các thủ tục hành chính Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến để tự động cập nhật, khai thác các thông tin, dữ liệu đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về hộ tịch. Hoàn thành trước ngày 15/6/2024.

928 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h