Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Văn hóa - Xã hội

Văn Chấn: Phấn đấu đến năm 2025, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 3,51%

04/05/2022 13:36:16 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn huyện cùng tham gia tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác giảm nghèo bền vững, góp phần phấn đấu hoàn thành các mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn giai đoạn 2022 - 2025, huyện Văn Chấn ban hành kế hoạch 86/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững huyện Văn Chấn, giai đoạn 2022 - 2025.

Nhiều mô hình chăn nuôi ở Văn Chấn cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh Thời báo Ngân hàng.

Huyện Văn Chấn phấn đấu giai đoạn 2022- 2025, giảm tỉ lệ hộ nghèo bình quân từ 4,81%/năm trở lên theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025. Đến năm 2025, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 3,51%. Tỉ lệ hộ nghèo trong các dân tộc thiểu số, tỉ lệ hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn giảm bằng 1,5 lần so với mức giảm tỉ lệ hộ nghèo chung của huyện theo từng giai đoạn. Phấn đấu đến các năm cuối cùng của giai đoạn, 100% số hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn có đủ điều kiện và nhu cầu đều được vay vốn tín dụng ưu đãi từ ngân hành Chính sách xã hội. Đồng thời thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách giảm nghèo để cải thiện điều kiện sống và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo.

Để đạt được mục tiêu này, huyện Văn Chấn đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện dự án 2 - Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; Dự án 3 - Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; Dự án 4 - Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; Dự án 6 - Truyền thông và giảm nghèo thông tin; Dự án 7 - Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình.

Thực hiện các chính sách, dự án hỗ trợ giảm nghèo như: Chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo; thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo theo các chiều thiếu hụt; lồng ghép các chương trình, dự án, chính sách khác.

150 lượt xem
Hiền Trang

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h