Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Văn hóa - Xã hội

Văn Chấn: Phấn đấu chỉ tiêu giảm sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở mức 0.3‰

07/03/2023 15:20:01 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Năm 2023, huyện Văn Chấn phấn đấu chỉ tiêu giảm sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở mức 0.3‰ và không lựa chọn giới tính khi sinh góp phần nâng cao chất lượng dân số, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân đặc biệt là người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Để thực hiện được mục tiêu trên, huyện tập trung phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, cán bộ chủ chốt các thôn, bản, chức sắc tôn giáo, già làng, người uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, dòng họ, gia đình, nâng cao nhận thức, trách nhiệm chuyển đổi hành vi trong lĩnh vực hôn nhân gia đình, thực hiện chính sách dân số, không lựa chọn giới tính thai nhi nhằm giảm tỷ lệ sinh và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh.

Huyện sẽ lựa chọn các hình thức tuyên truyền phù hợp như: Hội nghị tập huấn cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Hội nghị tuyên truyền thuộc Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025”; các hội nghị đẩy mạnh công tác phổ biến pháp luật trong đồng bào DTTS và miền núi... Trong đó, tập trung tuyên truyền Nghị định 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc diện hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số; Kế hoạch thực hiện Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025, Nghị quyết số 11/2021/NĐ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành một số chính sách về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tại các xã, thôn, bản ĐBKK trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 12/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2021 - 2025.... phù hợp điều kiện từng địa phương.

Đồng thời lồng ghép tuyên truyền về lợi ích của việc sinh ít con đối với phát triển kinh tế - xã hội và nuôi dạy tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc; tập trung vận động không tảo hôn, không hôn nhân cận huyết thống, không kết hôn và sinh con quá sớm, không sinh nhiều con; tuyên truyền hậu quả của mức sinh cao và lựa chọn giới tính thai nhi làm kìm hãm sự phát triển kinh tế, làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân với Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số”.

1754 lượt xem
Nguyễn Hiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h