Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành

Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2021

17/04/2021

CTTĐT - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, triến khai thực hiện tốt công tác phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2021.

UBND tỉnh chỉ đạo tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn, kiểm soát, phòng chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò

14/04/2021

CTTĐT - UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện thị xã, thành phố chỉ đạo tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn, kiểm soát, phòng chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò.

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa Hè

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa Hè

13/04/2021

CTTĐT - Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trong ngành tăng cường triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh mùa Hè.

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 4-9/4/2021

11/04/2021

Thủ tướng phê duyệt Đề án trồng 1 tỷ cây xanh; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao; hình thành văn hóa chủ động phòng, chống thiên tai; xây dựng lâm nghiệp thành ngành kinh tế - kỹ thuật hiện đại… là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 4-9/4/2021.

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động, tiền lương

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động, tiền lương

12/04/2021

CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 601/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh; Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h