Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Chính trị

Từ ngày 25/11/2016 chính thức triển khai Hệ thống theo dõi, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trên địa bàn tỉnh Yên Bái

17/11/2016

CTTĐT - Để công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đảm bảo đúng chất lượng, tiến độ và hiệu quả, UBND tỉnh đã ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao (Quyết định 45/QĐ-UBND ngày 10/11/2016).

Kết quả hoạt động của UBND tỉnh tuần thứ 46 (từ ngày 06/11/2016 đến ngày 13/11/2016)

15/11/2016

Trong tuần công tác thứ 46 (từ ngày 06/11/2016 đến ngày 13/11/2016), hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung vào các nội dung cụ thể sau:

Kết quả hoạt động của UBDN tỉnh tuần 43 (từ ngày 17/10/2016 đến ngày 21/10/2016)

07/11/2016

CTTĐT- Trong tuần công tác thứ 43 (từ ngày 17/10/2016 đến ngày 21/10/2016), hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung vào các nội dung cụ thể sau:

Kết quả hoạt động của Uỷ ban nhân dân tỉnh tuần thứ 42 (từ ngày 10/10/2016 đến ngày 16/10/2016)

07/11/2016

CTTĐT- Trong tuần công tác thứ 42 (từ ngày 10/10/2016 đến ngày 16/10/2016), hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung vào các nội dung cụ thể sau:

Kết quả hoạt động của UBND tỉnh tuần 44 (từ ngày 24/10/2016 đến ngày 29/10/2016)

07/11/2016

CTTĐT- Trong tuần công tác thứ 44 (từ ngày 24/10/2016 đến ngày 29/10/2016), hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung vào các nội dung cụ thể sau:

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h