Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Chính trị

Kết quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh tuần thứ 37

07/11/2016

Trong tuần công tác thứ 37 (từ ngày 05/9/2016 đến ngày 09/9/2016), hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung vào các nội dung cụ thể sau:

Kết quả chỉ đạo điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuần thứ 35 (từ ngày 22/8/2016 đến ngày 26/8/2016)

07/11/2016

Trong tuần công tác thứ 35 (từ ngày 22/8/2016 đến ngày 26/8/2016), hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung vào các nội dung cụ thể sau:

Kết quả hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tuần thứ 34

Kết quả hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tuần thứ 34

07/11/2016

Trong tuần công tác thứ 34 (từ ngày 15/8/2016 đến ngày 21/8/2016), hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung vào các nội dung cụ thể sau:

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h