Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Chính trị

Kết quả hoạt động của UBND tỉnh tuần thứ 45

08/11/2016

CTTĐT- Trong tuần công tác thứ 45 (từ ngày 31/10/2016 đến ngày 04/11/2016), hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung vào các nội dung cụ thể sau:

Kết quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Tuần thứ 41 (từ ngày 03/10/2016 đến ngày 09/10/2016)

07/11/2016

CTTĐT - Trong tuần công tác thứ 41 (từ ngày 03/10/2016 đến ngày 09/10/2016), hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung vào các nội dung cụ thể sau:

Kết quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 40

07/11/2016

Trong tuần công tác thứ 40 (từ ngày 26/9/2016 đến ngày 30/9/2016), hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung vào các nội dung cụ thể sau:

Kết quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh tuần thứ 39

07/11/2016

Trong tuần công tác thứ 39 (từ ngày 26/9/2016 đến ngày 30/9/2016), hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung vào các nội dung cụ thể sau:

Kết quả hoạt động chỉ đạo điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh tuần thứ 38

07/11/2016

Trong tuần công tác thứ 38 (từ ngày 12/9/2016 đến ngày 18/9/2016), hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung vào các nội dung cụ thể sau:

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h