Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM và Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021-2025

06/10/2022

CTTĐT - Sáng 6/10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới (NTM) và Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam và Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân dự và chủ trì Hội nghị.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái

06/10/2022

CTTĐT - Cử tri Yên Bái kiến nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, nghiên cứu điều chỉnh lại một số tiêu chí rà soát hộ nghèo và cận nghèo giai đoạn 2021-2025 theo tiêu chí đa chiều cho phù hợp với tình hình thực tế tại các xã, huyện miền núi vì thực tế hiện nay có một số tiêu chí khi áp dụng không phù hợp đối với địa bàn vùng cao, như: Tại Mẫu số 3.6 Bảng chấm điểm Phiếu B1 khu vực nông thôn trung du và miền núi phía Bắc (để xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021-2025) về đặc trưng hộ: 14. Chăn nuôi: (1) Hộ có 3 con trâu, bò trở lên được 30 điểm, không phù hợp vì có những hộ có 10 đến 15 con trâu, bò khi chấm theo thang điểm cũng chỉ bằng hộ có 3 con trâu, bò; (2) Hộ có từ 10 con lợn, dê, cừu trở lên không có điểm nhưng hộ có 100 con gà, ngan, ngỗng, chim được 25 điểm. Như vậy là không phù hợp vì hộ có 10 con lợn, dê, cừu sẽ có giá trị tương đương với 100 con gà, ngan, ngỗng, chim.

Bộ Công an trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái

04/10/2022

CTTĐT - Cử tri Yên Bái có ý kiến kiến nghị với Bộ Công an trình Quốc hội sớm xem xét, thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để thống nhất quy định chức năng, nhiệm vụ, hoạt động, chế độ chính sách và trách nhiệm quản lý nhà nước đối vói lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh, trật tự, thể chế hóa quan điểm, định hướng trong các văn bản, nghị quyết của Đảng về xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.