Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hiệu quả diễn đàn "Công an xã lắng nghe ý kiến Nhân dân"

30/07/2021

CTTĐT - Phát huy hiệu quả diễn đàn "Công an xã lắng nghe ý kiến Nhân dân", thời gian qua, Công an các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã không ngừng củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa lực lượng Công an với Nhân dân, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân.

Phương án tổ chức phân luồng giao thông (luồng xanh) cho các phương tiện lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh Yên Bái

26/07/2021

CTTĐT - Sở Giao thông vận tải Yên Bái thông báo đến các đơn vị kinh doanh vận tải; các Sở, ngành, địa phương về tổ chức phân luồng giao thông cho các phương tiện lưu thông vận chuyển công nhân, chuyên gia phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ an sinh xã hội, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, vận chuyển thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế... trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong thời gian phòng chống dịch COVID-19, cụ thể như sau: