Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Thành phố Yên Bái nhiều giải pháp thu hút đầu tư vào địa bàn

08/05/2021

CTTĐT - Thành phố Yên Bái đã và đang tận dụng các lợi thế để thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và vùng lân cận... góp phần để thành phố đạt mục tiêu phát triển kinh tế với tốc độ nhanh và bền vững. Xây dựng thành phố với các tiêu chí của một đô thị hiện đại, trở thành đô thị loại II “Xanh, bản sắc và hạnh phúc”; hướng tới mục tiêu tương lai trở thành đô thị loại I, xứng tầm là đầu tàu, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái.

Yên Bái: Phấn đấu hoàn thành chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho trên 39.000 đối tượng thụ hưởng trước 20/5/2021

10/05/2021

CTTĐT - Một trong những nhiệm vụ qua trọng, cấp bách được đặt ra cho ngành Bảo hiểm xã hội là đảm bảo kịp thời, đúng, đủ các chế độ chính sách cho người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trong bối cảnh diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, trong tháng 5/2021, BHXH tỉnh Yên Bái đã tăng cường phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức chi trả 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH (tháng 5 và tháng 6/2021) vào cùng một kỳ chi trả trong tháng 5 cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Cục QLTT tỉnh Yên Bái: Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, sử dụng sản phẩm thuốc lá điện tử

22/04/2021

CTTĐT - Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 đã chủ động nắm bắt thông tin, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, nhằm kịp thời phát hiện, kiểm tra, xử lý đối với các cơ sở kinh doanh có kinh doanh sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, shisha trên địa bàn mình quản lý; đồng thời, tích cực phối hợp vơi các cơ quan chức năng để kiểm tra các trường hợp mua bán, kinh doanh sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, shisha chưa được nhập khẩu, kinh doanh và lưu hành tại Việt Nam.

Thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ 3/5 - 9/5/2021)

10/05/2021

CTTĐT - Tiếp tục triển khai thực hiện một số biện pháp trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Trẻ mầm non, học sinh, học viên, sinh viên tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 từ ngày 10/5/2021; Tăng cường quản lý đối với người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Vận chuyển chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Yên Bái theo mô hình cụm xử lý chất thải... là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần.