Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Động lực hỗ trợ kinh tế tư nhân phát triển

25/02/2021

CTTĐT - Với mục tiêu, lấy doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ, tỉnh Yên Bái đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho kinh tế tư nhân, từ bắt đầu khởi sự đến ổn định sản xuất kinh doanh. Hàng năm số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới ngày càng tăng, khu vực kinh tế tư nhân đã có những đóng góp ngày càng tăng đối với sự phát triển của nền kinh tế - xã hội của tỉnh.