Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Thực hiện bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số - Nhìn từ Yên Bái

28/11/2023

Xác định tầm quan trọng của tuyên truyền bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, thời gian qua, các cấp, các ngành và các địa phương tỉnh Yên Bái đã quan tâm triển khai nhiều hoạt động, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Festival Khèn Mông, lễ công bố các quyết định về Khèn Mông, nghệ thuật sáp ong, Lễ hội hoa Tớ dày năm 2023 sẽ diễn ra vào ngày 23/12

28/11/2023

CTTĐT - Lễ công bố quyết định và trao chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghệ thuật Khèn Mông; nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, tỉnh Yên Bái và khai mạc Festival trình diễn Khèn Mông, Lễ hội hoa Tớ dày năm 2023 sẽ diễn ra vào ngày 23/12.