Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Tôi xin được hỏi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái:

1. Thủ tục cấp phép kinh doanh karaoke gồm những gì?

2. Một gia đình liền kề các hộ dân cư đang sinh sống từ trước, muốn được cấp phép kinh doanh dịch vụ karaoke (trước đó chưa có hộ liền kề kinh doanh dịch vụ này), thì phải có những điều kiện nào?

3. Trường hợp trước khi cấp phép kinh doanh, cán bộ các cơ quan chức năng phải tiến hành những nội dung, các bước như thế nào?

4. Nếu không đủ điều kiện, mà cơ quan có thẩm quyền kinh doanh chẳng may "trót" cấp phép thì các cơ quan chức năng sẽ xử lý thế nào?

Người hỏi: công dân Vương Thị Xuân / Địa chỉ: Số nhà 258, tổ 8, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái / Ngày hỏi: 25/12/2017

Câu trả lời:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ý  kiến trả lời như sau: 

1. Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh Karaoke

Căn cứ Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/1/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke gồm:

a) Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bao gồm:

 - Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke trong đó ghi rõ địa điểm kinh doanh, số phòng, diện tích từng phòng;

 - Bản sao công chứng hoặc chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

b) Số bộ hồ sơ cần nộp là 01 bộ.

c) Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp giấy phép karaoke; trường hợp không cấp giấy phép sẽ trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

2. Cấp phép kinh doanh dịch vụ karaoke liên quan đến các hộ liền kề

Tại Điều 2. Mục 6. Nghị định 103/2009/NĐ-CP, phần h của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được ban hành, qui định cụ thể như sau:

Bỏ khoản 5. Địa điểm hoạt động karaoke trong khu dân cư phải được sự đồng ý bằng văn bản của hộ liền kề, Điều 30. Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 của Chính phủ.”

Theo đó, địa điểm hoạt động karaoke trong khu dân cư khi kinh doanh không phải xin ý kiến đồng ý bằng văn bản của hộ liền kề.

 3. Các bước tiến hành trước khi cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ Karaoke

-  Khi nhận được đơn của các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ karaoke, phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố sẽ tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke và lập biên bản thẩm định. Nếu đủ điều kiện kinh doanh theo quy định các tổ chức, cá nhân sẽ gửi đơn (kèm theo biên bản thẩm định) tới phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố để cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Sau khi hoàn tất các thủ tục trên, các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ karaoke gửi hồ sơ (kèm theo biên bản thẩm định) về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh  dịch vụ karaoke theo quy định của pháp luật hiện hành.

 4. Nếu không đủ điều kiện, mà cơ quan có thẩm quyền cấp phép kinh doanh thì cơ quan chức năng sẽ xử lý như thế nào?

Đến thời điểm hiện tại, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành xem xét, thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh theo đúng các qui của pháp luật. Theo định kỳ hàng năm, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với phòng Văn hóa - Thông tin tiến hành thanh, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke. Nếu phát hiện cơ sở kinh doanh không đủ điều kiện kinh doanh, sẽ xử phạt hành chính và đình chỉ hoạt động, báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thu hồi giấy phép kinh doanh theo qui định của pháp luật.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn Quý cơ quan đã có ý kiến trả lời công dân.

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 08/01/2018