Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Thời gian nâng lương của tôi được tính từ ngày 1/2/20216. Tôi nghỉ chế độ thai sản từ tháng 8/2016 đến tháng 2/2017, đến tháng 9/2016 tôi có quyết định nâng lương hưởng từ ngày 1/2/2016. Vậy tôi có được truy lĩnh tiền bảo hiểm từ tháng 10/2016 đến tháng 2/2017 không? Xin nhận được giải đáp của cơ quan nhà nước. Xin trân trọng cảm ơn!

Người hỏi: Hoàng Minh Phương / Địa chỉ: Phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái / Ngày hỏi: 15/11/2016

Câu trả lời:

Bảo hiểm xã hội tỉnh đã xem xét và có ý kiến trả lời như sau:

Theo Khoản 1, Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội quy định về tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc: Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Theo quy định tại Điều 39, Luật Bảo hiểm xã hội thì thời gian bà Phương nghỉ hưởng chế độ sinh con do bảo hiểm xã hội chi trả mức hưởng chế độ thai sản bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Theo như bà trình bày, bà nghỉ chế độ thai sản từ tháng 8/2016 đến tháng 02/2017 và trong thời gian bà nghỉ chế độ thai sản mới có quyết định nâng lương và thời gian nâng lương được tính từ tháng 02/2016.

Đối chiếu với các quy định trên, trường hợp của bà Phương, bà được truy lĩnh tiền chế độ thai sản theo bậc lương mới trên cơ sở đơn vị phải truy nộp số tiền BHXH cho bà theo bậc lương mới.

Vì vậy, bà phải đề nghị đơn vị nơi ra quyết định nâng lương cho bà truy đóng BHXH phần chênh lệch tiền lương tăng thêm giữa bậc lương mới so với bậc lương cũ từ ngày 01/02/2016, đồng thời làm hồ sơ đề nghị BHXH nơi đơn vị đóng BHXH giải quyết phần chênh lệch trợ cấp thai sản cho bà do tăng lương.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn quý cơ quan đã có ý kiến trả lời công dân.

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 16/12/2016