Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Tôi đang kinh doanh in ấn tại thành phố Hồ Chí Minh, có địa chỉ tại trang website:https://ingiacucre.net/in-bao-li-xi-gia-re ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay tôi muốn mở rộng thị trường tại Yên Bái nên muốn lập chi nhánh tại đây. Tôi xin hỏi: Tôi cần những giấy tờ gì và cơ quan nào nhận hồ sơ giải quyết. Tôi xin cảm ơn!.

Người hỏi: Công dân Nguyễn Khang / Địa chỉ: Hồ Chí Minh / Ngày hỏi: 07/09/2020

Câu trả lời:

Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Do câu hỏi của công dân Nguyễn Khang không đề cập đến loại hình doanh nghiệp của ông tại thành phố Hồ Chí Minh là loại hình doanh nghiệp gì (doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh hay công ty cổ phần). Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành hướng dẫn chung về trình tự, thủ tục và thành phần hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh đối với tất cả các loại hình doanh nghiệp như sau:

Công dân nộp 01 bộ hồ sơ đến bộ phận một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái hoặc có thể lựa chọn hình thức đăng ký qua mạng điện tử tại địa chỉ: dangkykinhdoanh.gov.vn.

Về thành phần hồ sơ được quy định tại Điều 33 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp gồm:

(1) Thông báo thành lập chi nhánh (theo mẫu quy định tại phụ lục II-11 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

(2) Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên), của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), của Hội đồng quản trị (đối với công ty cổ phần), của các thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh) về việc thành lập chi nhánh.

(3) Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.

(4) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

Sau khi tiếp nhận, trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh sau 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có thông báo đề nghị chỉnh sửa hồ sơ. Sau khi chỉnh sửa, doanh nghiệp nộp lại theo quy trình về thành phần hồ sơ và trình tự như nêu ở trên.

Trên đây là nội dung trả lời câu hỏi của công dân Nguyễn Khang, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính gửi Cổng Thông tin điện tử tỉnh trả lời công dân.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng cảm ơn Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến trả lời công dân!

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 23/09/2020