Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Tôi là giáo viên đang hưởng lương bậc 3, có thời gian giữ hạng giáo viên THCS hạng III là 4 năm 4 tháng. Trước đây tôi không đủ điều kiện để được xét thăng hạng vì chưa đủ 6 năm giữ hạng. Nhưng theo Nghị định 115/2020 NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với viên chức ngày 25 tháng 9 năm 2020. Tại điều 32, mục d có ghi như sau: "d) Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu giữ chức danh nghề nghiệp hạng dưới liền kề theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng. Trường hợp viên chức trước khi được tuyển dụng, tiếp nhận đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của Luật bảo hiểm xã hội, làm việc ở vị trí việc làm có yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp và thời gian đó được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng tính làm căn cứ xếp lương ở chức danh nghề nghiệp hiện giữ thì được tính là tương đương với hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ. Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh nghề nghiệp hạng dưới liền kề so với hạng chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng".

 Vậy tôi xin hỏi với trường hợp của tôi đã đóng bảo hiểm 8 năm và được tính làm căn cứ xếp lương thì có được tính là đủ điều kiện tham gia kì xét thăng hạng giáo viên tỉnh Yên Bái 2020 không? Tôi xin cảm ơn!

Người hỏi: Thanh Hà / Địa chỉ: Yên Bình, Yên Bái / Ngày hỏi: 03/10/2020

Câu trả lời:

Sở GD&ĐT có ý kiến trả lời như sau:

Hiện nay, tỉnh Yên Bái đang thực hiện tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS từ hạng III lên hạng II theo Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2020 đã được UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt tại Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 27/7/2020, như vậy Đề án đã được phê duyệt trước ngày 25/9/2020 (hiệu lực của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP),

Theo quy định tại Điều 67, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP: “1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 9 năm 2020; 2. Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án, kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức (thi tuyển, xét tuyển, tiếp nhận vào làm viên chức), thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trước ngày ban hành Nghị định này thì được tiếp tục thực hiện theo đề án, kế hoạch đã được phê duyệt trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. Sau thời hạn này nếu không hoàn thành thì thực hiện theo quy định tại Nghị định này”, thì Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2020 ban hành tại Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo các quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 và Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2020 của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS công lập.

Như vậy, nếu viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018, Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2020 của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS công lập và có tên trong Đề án phê duyệt tại Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh Yên Bái thì sẽ được tham gia dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2020.

Trên đây là nội dung trả lời công dân trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng cảm ơn Sở Giáo dục và Đào tạo đã có ý kiến trả lời công dân!

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 22/10/2020