Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Công ty chúng tôi hiện đang có dự định thực hiện một dự án đầu tư về lĩnh vực cung cấp năng lượng sạch, cụ thể là năng lượng điện mặt trời. Tôi muốn tìm hiểu về những chính sách ưu đãi hỗ trợ (nếu có) của tỉnh cho lĩnh vực này. Rất mong quý cơ quan cho chúng tôi xin thông tin hoặc chỉ dẫn giúp chúng tôi liên lạc với cơ quan chức năng phụ trách về vấn đề này. Tôi xin cảm ơn !

Người hỏi: Công dân Hà Vũ / Địa chỉ: ctcphveco@gmail.com / Ngày hỏi: 28/10/2020

Câu trả lời:

Điện mặt trời là điện được sản xuất từ các tấm quang điện theo nguyên lý biến đi từ quang năng thành điện năng. Dự án đầu tư điện mặt trời thuộc lĩnh vực phát triển năng lượng tái tạo. Từ năm 2015 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 25/11/2015 phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó đã chỉ rõ: “ Ưu tiên phát triển nhanh những lĩnh vực năng lượng tái tạo có nguồn tài nguyên lớn và triển vọng thương mại tốt, như điện mặt trời…”; “Khuyến khích huy động mọi nguồn lực từ xã hội và người dân cho phát triển năng lượng tái tạo…”. Trong thời gian qua, Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ về phát triển năng lượng tái tạo, trở thành một trong những thị trường năng lượng tái tạo sôi động và hấp dẫn nhất trong khu vực Đông Nam Á. Về chính sách ưu đãi, hỗ trợ điện mặt trời, hiện nay các dự án điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Yên Bái được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ chủ yếu như sau:

1. Chính sách của Trung ương:

(1) Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam.

2. Chính sách của tỉnh Yên Bái:

(1) Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 10/4/2017 của HĐND tỉnh Yên Bái về chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017 - 2020; Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ban hành quy định chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017 - 2020.

Chính sách của tỉnh Yên Bái đã quy định nội dung hỗ trợ dự án đầu tư điện mặt trời như sau: Đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; dự án đầu tư vào lĩnh vực sản xuất sản phẩm mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo phù hợp với quy hoạch được duyệt, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, thân thiện với môi trường, UBND tỉnh căn cứ vào quy mô, tính chất từng dự án cụ thể trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định mức hỗ trợ.

(Các vấn đề liên quan đến lĩnh vực điện mặt trời, đề nghị doanh nghiệp làm việc trực tiếp với Sở Công Thương tỉnh Yên Bái để được hướng dẫn, giúp đỡ)

Trên đây là ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời câu hỏi của công dân trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng cảm ơn Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có ý kiến trả lời công dân!

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 13/11/2020