Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Tôi có thời gian làm Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự xã liên tục từ năm 2001 đến tháng 7/2020, vì lý do sức khỏe tôi đã làm đơn và được UBND huyện Trấn Yên cho thôi chức vụ Chỉ huy phó quân sự xã. Tôi được biết theo quy định tại điểm đ, khoản 1, điều 17, Nghị định “Tôi có thời gian làm Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự xã liên tục từ năm 2001 đến tháng 7/2020, vì lý do sức khỏe tôi đã làm đơn và được UBND huyện Trấn Yên cho thôi chức vụ Chỉ huy phó quân sự xã. Tôi được biết theo quy định tại điểm đ, khoản 1, điều 17, Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật dân quân tự vệ có ghi "Trường hợp có thời gian công tác liên tục từ đủ 60 tháng trở lên nếu nghỉ việc được hưởng trợ cấp một lần, cứ 01 năm công tác được tính bằng 1,5 tháng mức phụ cấp bình quân của 60 tháng cuối cùng trừ trường hợp tự ý bỏ việc, kỷ luật buộc thôi việc, bị tước quyền công dân". Vậy tôi xin hỏi: Trường hợp của tôi có được hưởng chế độ trợ cấp 01 lần không? Nếu được thì thời điểm được xét là thời gian nào? Cơ quan, đơn vị nào chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và chi trả? Tôi bắt đầu được hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2016, vậy thời điểm từ 2016 trở về trước tôi có được tham gia bảo hiểm xã hội không? Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người hỏi: Công dân Đỗ Trọng Khuê / Địa chỉ: thôn Lao Động, xã Vân Hội, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái / Ngày hỏi: 18/12/2020

Câu trả lời:

I. Về chế độ chính sách chính sách trợ cấp một lần:

1. Theo quy định Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ:

Tại Khoản 1, Điều 17 quy định: Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã được hưởng:

b) Được đóng và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian giữ chức vụ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

đ) Trường hợp có thời gian công tác liên tục từ đủ 60 tháng trở lên nếu nghỉ việc được hưởng trợ cấp một lần, cứ 01 năm công tác được tính bằng 1,5 tháng mức phụ cấp bình quân của 60 tháng cuối cùng trừ trường hợp tự ý bỏ việc, kỷ luật buộc thôi việc, bị tước quyền công dân.

2.  Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20/11/2014:

Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần:

1. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này (ông Khuê thuộc đôi tượng tại Điểm i, Khoản 1. Điều 2) mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4, Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại Khoản 3, Điêu 54 của Luật này mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Đối chiếu các quy định trên ông Đỗ Trọng Khuê có thời gian công tác liên tục từ đủ 60 tháng tính đến ngày nghỉ việc, đủ điều kiện giải quyêt chế độ trợ cấp một lần theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 17, Nghị định số 03/2016/NĐ- CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ; đồng thời ông Đỗ Trọng Khuê thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội số ngày 20/11/2014, do đó: Chế đ, chính sách sau khi nghỉ công tác đối với ông Đỗ Trọng Khuê do cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết.

3. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội:

Trường hợp người tham gia đóng BHXH bắt buộc sau mội năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH khi có yêu cầu thì được nhận BHXH một lần.

Đối chiếu với các quy đnh nêu trên, đề nghị ông đến cơ quan Bảo hiếm xã hội nơi trước khi dừng đóng bảo hiểm xã hội đề nghị được giải quyết chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.

II. Bảo hiểm xã hội cho thời gian công tác trước năm 2016

Qúa trình công tác tnăm 2001 đến năm 2016, ông Đỗ Trọng Khuê giữ chức danh Chỉ huy phó quân sự xã Vân Hội, đây là chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã, được bắt đầu thực hiện theo quy định tại Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2006 của Chính phủ; và chế độ, chính sách: Người hoạt động không chuyên trách cấp xã được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng, không thuộc đối tượng tham gia BHXH.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 Ngh định số 92/20C9/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ (Nghị định thay thế cho Nghị định 121/2003/NĐ-CP) quy định người hoạt động không chuyên trách cấp xã không thuộc đối tượng đóng bao hiểm xã nội bắt buộc (Nghị định còn hiệu lực).

Theo quy định tại Điểm i. Khoản 1, Điều 2, Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20/11/2014 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2016): Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc. Tuy nhiên Luật BHXH không có quy định việc định bổ sung cho thời gian công tác trước đó.

Như vậy: Chế độ BHXH của ông Đỗ Trọng Khuê được giải quyết theo thời gian thực tế BHXH ông đã đóng; thời gian công tác t năm 2016 trở về trước không được tính do không có quy định đóng BHXH bắt buộc và đóng bổ sung BHXH đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng cảm ơn UBND huyện Trấn Yên đã có ý kiến trả lời công dân!

 

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 17/01/2021