Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Hiện tôi là trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Trạm Tấu và là thành viên Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu nhiệm kỳ 2016-2021. Đến tháng 11/2021 tôi đủ 60 tuổi và tính thời gian kéo dài 3 tháng theo Luật bảo hiểm thì đến tháng 02/2022 tôi được nghỉ hưu theo chế độ. Sắp tới, khoảng tháng 7/2021, Hội đồng nhân dân huyện Trạm Tấu nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ bầu lại thành viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Do tôi không còn đủ thời gian công tác tối thiểu 24 tháng nên tôi có được nghỉ chờ đủ tuổi về hưu theo Điều 5, Nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội không? Tôi xin cảm ơn!

Người hỏi: Công dân Trần Văn Long / Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái / Ngày hỏi: 31/05/2021

Câu trả lời:

Sở Nội vụ trả lời công dân như sau:

Tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội quy định về đối tượng áp dụng của Nghị định này như sau: “Nghị định này được áp dụng đối với cán bộ quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức mà không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm)”. Nhưng trường hợp ông Trần Văn Long được xác định là công chức theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức và khoản 2 Điều 1 Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức. Do vậy, ông Trần Văn Long không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng cảm ơn Sở Nội vụ đã có ý kiến trả lời công dân!

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 07/06/2021