Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Chúng tôi là Công ty cổ phần THC, có địa chỉ trang website là http://ongxoanthangloi.com/

Chúng tôi muốn mở văn phòng đại diện kinh doanh và nhà máy tại tỉnh Yên Bái. Vậy xin hỏi: tỉnh Yên Bái có chính sách gì ưu đãi cho doanh nghiệp không? mong nhận câu trả lời sớm nhất, chúng tôi xin chân thành cảm ơn.

Người hỏi: Công dân Nhạn Nguyễn / Địa chỉ: Cụm công nghiệp Hạ Thái, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội / Ngày hỏi: 15/08/2021

Câu trả lời:

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái trả lời câu hỏi của công dân như sau:

Tại khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về chi nhánh như sau: "Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp".

Tại khoản 2 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về văn phòng đại diện như sau: "Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp".

Tại khoản 3 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về địa điểm kinh doanh như sau: "Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ th".

Như vậy, văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp. Để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh tại Yên Bái, doanh nghiệp căn cứ vào quy mô, các đặc thù của hoạt động sản xuất kinh doanh và phạm vi kinh doanh để lựa chọn đăng ký thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh.

Về vấn đề các chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp của tỉnh Yên Bái. Hiện nay tỉnh Yên Bái đã áp dụng linh hoạt nhiều chính sách của Trung ương và triển khai hiệu quả các chính sách ưu đãi của tỉnh.

Tuy nhiên, do câu hỏi của công dân Nhạn Nguyễn không đề cập cụ thể về lĩnh vực ngành nghề, địa bàn đầu tư nên Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa đủ thông tin để trả lời cụ thể. Sở Kế hoạch và Đầu tư giới thiệu một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khi sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện nay như sau:

Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ doanh doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025 gồm các nội dung hỗ trợ: (1) Hỗ trợ thủ tục hành chính; (2) Hỗ trợ tài chính, tín dụng; (3) Hỗ trợ mặt bằng sản xuất; (4) Hỗ trợ đổi mới công nghệ; (5) Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; (6) Hỗ trợ mở rộng thị trường; (7) Hỗ trợ DNNW chuyển đổi từ hộ kinh doanh; (8) Hỗ trợ DNNW khởi nghiệp sáng tạo; (9) Hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021 - 2025 gồm các nội dung hỗ trợ: (1) Hỗ trợ phát triển sản xuất chè vùng cao liên kết theo chuỗi giá trị; (2) Hỗ trợ phát triển sản xuất chè vùng thấp liên kết theo chuỗi giá trị; (3) Hỗ trợ phát triển sản xuất cây ăn quả liên kết theo chuỗi giá trị; (4) Hỗ trợ phát triển sản xuất trồng dâu, nuôi tằm liên kết theo chuỗi giá trị; (5) Hỗ trợ phát triển dược liệu; (6) Hỗ trợ phát triển sản xuất quế hữu cơ liên kết theo chuỗi giá trị; (7) Hỗ trợ phát triển sản xuất sơn tra liên kết theo chuỗi giá trị; (8) Hỗ trợ phát triển vùng rừng trồng nguyên liệu theo hướng bền vững; (9) Hỗ trợ phát triển sản phẩm măng tre Bát độ; (10) HỖ trợ phát triển sản xuất thủy sản liên kết theo chuỗi giá trị; (11) Hỗ trợ phát triển chăn nuôi quy mô vừa và ln theo chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; (12) Hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất sản phẩm hàng hóa hoặc đặc sản, hữu cơ; (13) Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; (14) Hỗ trợ lãi suất vốn vay để sản xuất con giống ln an toàn; (15) Hỗ trợ cải tạo đàn trâu, bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo.

Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 gồm các nội dung hỗ trợ: (1) Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, cụm công nghiệp; (2) Hỗ trợ đầu tư sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp; (3) Hỗ trợ dự án đầu tư vào lĩnh vực sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; (4) Hỗ trợ dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; (5) Hỗ trợ dự án đâu tư thu gom, xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng chất thải tập trung;

H trợ dự án đầu tư xây dụng các trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp;

Hỗ trợ chuyển đổi số, phát triển thị trường, cung cấp thông tin.

Doanh nghiệp có thể nghiên cứu các chính sách hỗ trợ nêu trên tại Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái.

Trên đây là câu trả lời của Sở Kế hoạch và Đầu tư kính gửi cổng Thông tin điện tử tỉnh để trả lời công dân.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng cảm ơn Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có ý kiến trả lời công dân!

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 05/09/2021