Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Tôi muốn hỏi cơ quan chức năng: Các báo cáo đánh giá tác động môi trường trong lĩnh vực khai thác khoáng sản (trên địa bàn huyện Lục Yên) có được công khai cho người dân có thể tiếp cận hay không? Cách tiếp cận như thế nào? Hiện nay hoạt động đối thoại trực tiếp giữa nhân dân, doanh nghiệp và cơ quan có thẩm quyền có được tiến hành hay không?

Người hỏi: Công dân Hà Thị Hùy / Địa chỉ: Thôn 8- xã Mường Lai- huyện Lục yên - tỉnh Yên Bái / Ngày hỏi: 09/10/2021

Câu trả lời:

1. Đối với nội dung: “Các báo cáo đánh giá tác động môi trường trong lĩnh vực khai thác khoáng sản (trên địa bàn huyện Lục Yên) có được công khai cho người dân để có thể tiếp cận hay không? Cách tiếp cận như thế nào?”.

1.1. Việc công khai Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Hiện nay, tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019) quy định trách nhiệm của chủ dự án (bao gồm cả các dự án khai thác khoáng sản) sau khi Báo cáo ĐTM được phê duyệt: “Phối hợp với Ủy ban nhân dân xã nơi đã tiến hành lấy ý kiến trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường tổ chức niêm yết công khai quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã”.

Trong thực tế các dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Lục Yên (có giấy phép khai thác đang còn hiệu lực thi hành; có Báo cáo ĐTM được cấp có thẩm quyền phê duyệt) đều được phê duyệt Báo cáo ĐTM trước thời điểm ngày 01/7/2019. Theo quy định của pháp luật (trước thời điểm ngày 01/7/2019) thì các thông tin được công khai gồm quyết định phê duyệt Báo cáo ĐTM và kế hoạch quản lý môi trường hoặc bản tóm tắt báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt tại địa điểm thực hiện dự án hoặc Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường (cũng là nơi thực hiện dự án).

1.2. Về cách tiếp cận

Theo quy định nêu trên thì hiện nay người dân được tiếp cận thông tin Quyết định phê duyệt Báo cáo ĐTM thông qua Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án. Ngoài ra, người dân có thể đến Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, cung cấp thông tin theo quy định.

2. Đối với nội dung: “Hiện nay hoạt động đối thoại trực tiếp giữa nhân dân, doanh nghiệp và cơ quan có thẩm quyền có được tiến hành không?”.  

Tiếp xúc, đối thoại giữa cơ quan có thẩm quyền các cấp với người dân, doanh nghiệp là một trong những kênh thông tin quan trọng, là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với người dân, doanh nghiệp.

Trong những năm qua, các cấp, các ngành, các địa phương của tỉnh đã rất quan tâm đến hoạt động tiếp xúc, đối thoại với người dân, doanh nghiệp. Hoạt động tiếp xúc, đối thoại với người dân thông qua việc tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất, tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Hội đồng nhân dân hằng năm.

Đối với doanh nghiệp, hằng năm tỉnh Yên Bái đều ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình “Cà phê doanh nhân” qua đó tạo điều kiện, không gian gặp gỡ cho cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh trực tiếp trao đổi, đối thoại và chia sẻ những khó khăn vướng mắc cần được hỗ trợ với lãnh đạo chính quyền các cấp.

Riêng về lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hằng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường, chính quyền địa phương các cấp đã tiếp nhận, tập trung giải quyết các kiến nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệp đem lại hiệu quả thiết thực.

Trên đây là câu trả lời công dân của sở Tài nguyên và Môi trường, Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng cảm ơn Sở Tài nguyên và Môi trường đã có ý kiến trả lời công dân!

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 25/10/2021