Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

“Chúng tôi là những người lao động. Ngày nào đi đâu, làm gì, chúng tôi cũng thấy chủ đề nóng nhất, được mọi người nhắc đến nhiều nhất từ các chị bán rau, bán cá, bán thịt đến bán quần áo đều nhắc đến tiền đóng học phí năm học 2022-2023 (học phí tăng gấp 5 lần). Là cha mẹ của các em học sinh, chúng tôi thấy mức học phí mà Nghị quyết 23/2022/NQ-HĐND của tỉnh Yên Bái đưa ra thực sự rất khó khăn với chúng tôi. Đặc biệt tôi thấy, học phí tại vùng có điểm trường tại các địa phương: thị trấn Cổ Phúc, Văn Yên, Yên Bình chịu mức học phí của thành thị, dẫn đến chúng tôi đóng học phí rất cao. Cụ thể, huyện Trấn Yên có 01 trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn tập trung con em chúng tôi ở các xã Hoà Cuông, Tân Đồng, Báo Đáp, Kiên Thành về đó học và chịu mức học phí tại điểm trường vùng 1 (tức thành thị) với mức học phí là 300.000 đồng, không tính theo hộ khẩu. Như vậy có vô lý không? Trong khi đó hộ khẩu của chúng tôi thuộc vùng 3, 4. Đặc biệt, trẻ em mẫu giáo (3-5 tuổi) chưa phải học gì, chủ yếu đến chơi cũng phải đóng mức học phí là 300.000 đối với điểm trường tại vùng 1. Như vậy, có phù hợp không? (Tính cả tiền vé ăn, các khoản phụ thu thêm, học phí… là trên 1.000.000 đồng/ tháng - số tiền thực sự khó khăn với người lao động như chúng tôi). Tôi thấy nhiều tỉnh, thành ban hành mức học phí thấp hơn tỉnh Yên Bái rất nhiều, tại sao tỉnh ta nghèo, con em đi học còn phải vận động, mà mức học phí lại cao như thế? Bên cạnh đó, tôi thấy chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo là những tỉnh nào đã ban hành mức học phí năm học 2022 - 2023 cao hơn mức học phí năm học 2021-2022 thì giữ nguyên với mức năm học 2021-2022 (chưa tăng). Đề nghị xem xét, tỉnh vẫn được giữ nguyên mức học phí, bởi kinh tế nói chung của chúng tôi chưa có gì khởi sắc, giá mặt hàng tăng cao, Nhà nước, chính phủ điều chỉnh giá xăng để dân bớt khổ, thì tại sao tỉnh ta không giữ nguyên mức học phí, mà vội tăng trong năm nay? Nhiều tỉnh còn miễn học phí cho trẻ mẫu giáo và trung học cơ sở, tỉnh ta chưa miễn được. Chúng tôi thiết nghĩ, tỉnh nên giữ học phí thời điểm này như năm học 2021 - 2022, chưa tăng vội. Nếu vẫn tăng, chúng tôi khẩn thiết đề nghị xem xét lại mức thu học phí theo điểm trường. Như vậy có phù hợp với Nghị định 82/2021/NĐ-CP của Chính phủ hay không? Nếu chưa phù hợp với thực tiễn và Nghị định này, chúng tôi đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo - cơ quan tham mưu ban hành Nghị quyết xem xét những nội dung chúng tôi vừa nêu, để người dân chúng tôi đỡ khổ. Rất mong được sự phản hồi sớm của quý cơ quan. Chúng tôi xin chân thành cám ơn!”.

Người hỏi: các phụ huynh học sinh / Địa chỉ: / Ngày hỏi: 17/09/2022

Câu trả lời:

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời câu hỏi của các phụ huynh học sinh như sau:

1. Ngày 27/08/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (gọi tắt là Nghị định 81/2021/NĐ-CP) có hiệu lực từ ngày 15/10/2021, thay thế Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 và Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.

Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 81/2021/NĐ-CP “Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, HĐND cấp tỉnh quyết định khung học phí hoặc mức học phí cụ thể nhưng không vượt mức trần khung học phí hoặc mức học phí do HĐND cấp tỉnh đã ban hành năm học 2020-2021 đối với từng cấp học và từng khu vực thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương”; khoản 1, khoản 6 Điều 99 Luật giáo dục 2019 quy định: Học phí là khoản tiền người học phải nộp để chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí của dịch vụ giáo dục, đào tạo. Mức học phí được xác định theo lộ trình bảo đảm chi phí dịch vụ giáo dục, đào tạo do Chính phủ quy định. Điểm b Khoản 6 Điều 99 Luật Giáo dục 2019 quy định: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định khung học phí hoặc mức học phí cụ thể...”.

Thực hiện Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 12/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, trong đó có nội dung giao Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Quy định  mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái đã tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Quy trình ban hành Nghị quyết Sở Giáo dục và Đào tạo đã được thực hiện theo đúng quy định Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020; đã thực hiện xin ý kiến của các Sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở giáo dục trực thuộc; đã đăng trên cổng thông tin điện tử của tỉnh theo quy định, qua thời gian theo quy định đăng trên cổng thông tin điện tử của tỉnh đã không có ý kiến phản hồi của công dân.

Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái đã ban hành Công văn số 579/SGDĐT-KHTC ngày 25/5/2022 về việc đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Sở, ban, ngành; các cơ sở giáo dục trực thuộc (trong đó có trường THPT Lê Quý Đôn huyện Trấn Yên, THPT Chu Văn An huyện Văn Yên, THPT Trần Nhật Duật huyện Yên Bình) tham gia ý kiến vào dự thảo quy định mức thu học phí hàng năm đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tuy nhiên tại Công văn số 1071/UBND-GD ngày 31/5/2022 của UBND huyện Yên Bình; Công văn số 460/UBND-GD&ĐT ngày 20/5/2022 của UBND huyện Trấn Yên đều hoàn toàn nhất trí với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức thu học phí mới; Tại Công văn số 704/UBND-GDĐT ngày 30/5/2022 của UBND huyện Văn Yên có đề nghị Sở GD&ĐT tham mưu cho HĐND tỉnh Yên Bái không quy định mức thu học phí theo khu vực I, khu vực II và khu vực III mà phân định theo vùng để quy định mức thu học phí. Nội dung này Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉnh sửa và tham mưu với HĐND tỉnh ban hành mức thu học phí theo vùng như Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND đã ban hành.

Ngoài ý kiến của các huyện nêu trên, các nội dung của các Sở, ngành và UBND các huyện, thị, thành phố còn lại Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã nghiên cứu và chỉnh sửa cho phù hợp và đúng quy định.

Các mức thu tại Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh cũng là mức thu thấp nhất (mức sàn) theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP.

2. Về nội dung miễn học phí cho trẻ mẫu giáo và học sinh trung học cơ sở: Một số tỉnh có nguồn thu ngân sách cao đã thực hiện việc dùng tiền ngân sách địa phương cấp bù học phí cho trẻ mẫu giáo và học sinh trung học cơ sở.

3. Về nội dung phụ huynh hỏi chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo là những tỉnh nào đã ban hành mức học phí năm học 2022-2023 cao hơn mức học phí năm 2021- 2022 thì giữ nguyên với mức năm học 2021-2022 (chưa tăng).

- Về nội dung này Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái có ý kiến như sau:

+ Nghị định 81/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/10/2021. Tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 81/2021/NĐ-CP có quy định khung học phí năm học 2021 - 2022 không vượt mức trần khung học phí hoặc mức học phí do HĐND cấp tỉnh đã ban hành năm học 2020 - 2021 đối với từng cấp học và từng khu vực. Tỉnh Yên Bái đã thực hiện bằng Nghị quyết số 58/2021/NQ-HĐND ngày 17/07/2021 về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 26/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái quy định mức thu học phí hàng năm đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến hết năm học 2021 - 2022.

+ Tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 81/2021/NĐ-CP “Khung học phí năm học 2022 - 2023” quy định khung học phí (mức sàn - mức trần) đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên thực hiện theo điểm a khoản 2 Điều 9 bắt buộc thực hiện từ năm học 2022 - 2023.

+ Đến thời điểm hiện tại chưa có văn bản chỉ đạo của Chính phủ về việc giữ nguyên mức thu học phí của năm học 2022 - 2023 như mức thu học phí của năm học 2021 - 2022. Theo khoản 2 Điều 4 Nghị quyết 23/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/7/2022, do vậy các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh thực hiện mức thu học phí năm học 2022 - 2023 theo đúng quy định tại Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Về chính sách miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập: Tại khoản 3 Điều 2 Nghị quyết 23/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh có quy định: “Chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; cơ chế quản lý, sử dụng học phí và các  nội dung khác về học phí không quy định tại Nghị quyết này được thực hiện theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và các văn bản quy định hiện hành”.

Trên đây là câu trả lời công dân của Sở Giáo dục và Đào tạo, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn Sở Giáo dục và Đào tạo đã có ý kiến trả lời công dân./.

 

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 03/11/2022