Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Mẹ tôi có tham gia thanh niên xung phong những năm 1970. Sau giải phóng 1975, mẹ tôi cũng có Sổ Thanh niên xung phong. Tuy nhiên do lúc đó tôi còn nhỏ và không biết nên đã xé để chơi. Hiện mẹ tôi không được hưởng chính sách gì do không có giấy tờ. Tôi xin hỏi, để mẹ tôi được hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước, tôi cần làm những thủ tục gì và làm ở đâu? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người hỏi: Công dân Bùi Văn Vượt / Địa chỉ: Vân Hội - Trấn Yên - Yên Bái / Ngày hỏi: 09/11/2022

Câu trả lời:

Sở Nội vụ trả lời câu hỏi của công dân Bùi Văn Vượt như sau:

Căn cứ Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về chế độ, đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến trở về địa phương; Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLDTBXH-BNV-BTC ngay 16/4/2012 giữa Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong. Sở Nội vụ có ý kiến như sau:

Hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong được quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/04/2012 giữa Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, cụ thể:

“1. Một trong các giấy tờ sau đây chứng minh là TNXP (là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của úy ban nhân dân cấp xã):

a) Lý lịch cán bộ hoặc lý lịch đảng viên khai trước ngày Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg ngày 14/4/1999 có hiệu lực thi hành.

b) Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp trước khi TNXP trở về địa phương như: Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị quản lý TNXP; Giấy chuyển thương, chuyển viện, phiếu sức khoẻ; Giấy khen trong thời gian tham gia lực lượng TNXP; Giấy chứng nhận tham gia TNXP; Giấy điều động công tác, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ.

c) Trường hợp TNXP không còn một trong các giấy tờ quy định tại điểm a và b khoản này thì phải nộp bản khai có chứng thực của ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trước khi tham gia TNXP (bản chính), ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xác nhận bản khai đối với đối tượng là người địa phương đi TNXP nhưng hiện đang đăng ký hộ khẩu thường trú ở địa phương khác (nội dung xác nhận theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này).

2. Bản khai cá nhân (lập theo mẫu số 1A hoặc 1B hoặc 1C ban hành kèm theo Thông tư này), cụ thể:

a) Trường hợp đề nghị hưởng trợ cấp một lần thì lập theo mẫu số 1A đối với TNXP còn sống; nếu đã từ trần thì thân nhân TNXP lập theo mẫu số 1B.

b) Trường hợp đề nghị hưởng trợ cấp hàng tháng thì lập theo mẫu số 1C.

3. Đối với đối tượng đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng, ngoài các giấy tờ quy định tại khoản 1 và 2 Điều này, phải có giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế cấp huyện trở lên (bản chính).

Đối chiếu với quy định trên công dân nếu thuộc đối tượng được hưởng chế độ nào thì hoàn thiện hồ sơ gửi đến ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (khoản l, Điều 5, Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV- BTC ngày 16/04/2012) để được hướng dẫn giải quyết.

Trên đây là câu trả lời công dân của Sở Nội vụ, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn Sở Nội vụ đã có ý kiến trả lời công dân./.

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 12/12/2022