Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Tôi thấy vừa qua UBND tỉnh có quyết định tặng bằng khen cho các tổ chức cá nhân trong đợt 1 năm 2022 mà huyện tôi cá nhân đề nghị tặng bằng khen nhiều mà không thấy có ai nằm trong danh sách tặng bằng khen đợt 1 năm 2022. Vậy cho tôi hỏi mỗi năm tỉnh tặng bằng khen bao nhiêu đợt và những người có hồ sơ đề nghị tặng bằng khen nếu không được thì tỉnh có văn bản trả lời hay không? Xin trân trọng cảm ơn!

Người hỏi: Công dân Hoàng Vi Vu / Địa chỉ: / Ngày hỏi: 21/04/2023

Câu trả lời:

Sau khi xem xét nội dung, Sở Nội vụ có ý kiến trả lời như sau:

1. Thực hiện quy định về thủ tục hành chính, hồ sơ khen thưởng thành tích tổng kết của các tập thể, cá nhân trong Phong trào thi đua yêu nước hàng năm được chia ra làm 02 đợt (đợt I nộp từ ngày 25-28/2, đợt 2 nộp từ ngày 25-31/3 hàng năm). Trong khen thưởng tổng kết thành tích năm 2022, đợt 1 đã có 37 cơ quan, đơn vị, địa phương đề nghị khen thưởng được thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng. Ngày 03/4/2023 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 450/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho 38 tập thể và 159 cá nhân, công nhận Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” cho 59 tập thể. 

Đối với đợt 2, Sở Nội vụ đã tiếp nhận và thẩm định hồ sơ khen thưởng của 40 cơ quan, đơn vị, địa phương. Ngày 10/4/2023 Sở Nội vụ đã có Tờ trình số 156/TTr-SNV trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 64 tập thể và 289 cá nhân, công nhận Danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc cho 71 tập thể, đến nay chưa có Quyết định khen.

2. Đối với những tập thể, cá nhân không đủ tiêu chuẩn, điều kiện khen thưởng, Sở Nội vụ đã có báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong các tờ trình khen thưởng của 02 đợt. Sau khi có các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Nội vụ sẽ có văn bản thông báo các trường hợp không được khen thưởng (kèm theo lý do từng trường hợp cụ thể) theo quy định.

Trên đây là câu trả lời công dân của Sở Nội vụ, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn Sở Nội vụ đã có ý kiến trả lời công dân./.

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 02/05/2023