Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Từ trước đến nay công chức Văn hóa xã hội phụ trách công tác Lao động, thương binh và xã hội hàng tháng có được hỗ trợ nguồn kinh phí nho nhỏ để quản lý người có công (mỗi người trung bình 500.000 đồng/tháng). Từ đầu năm 2022, UBND huyện có quyết định phê duyệt nguồn kinh phí này chi tiết đến từng xã, thị trấn. Tuy nhiên từ năm 2024, nguồn kinh phí này chúng tôi không hề được nhận nữa. Tôi xin hỏi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái có chủ trương chi trả cho công chức cấp xã khoản này nữa hay không? Khoản kinh phí này do đơn vị nào quản lý, giải quyết chi trả? Nếu chúng tôi còn được chi trả thì khi nào mới được nhận? Tôi xin cảm ơn!

Người hỏi: Công dân Bàn Thị Minh / Địa chỉ: / Ngày hỏi: 28/05/2024

Câu trả lời:

Sau khi xem xét, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái trả lời như sau:

Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo, xin ý kiến các Bộ, ngành trung ương và các địa phương về quy định tỷ lệ chi quản lý từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Sau khi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ thực hiện theo hướng dẫn mới của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Việc hỗ trợ đối với cấp xã để thực hiện quản lý đối tượng và chi trả trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng đang tạm dừng từ tháng 01 năm 2024 chờ quy định mới.

Cổng thông tin điện tử trân trọng cảm ơn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái đã có ý kiến trả lời công dân!

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 04/06/2024