Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Chính trị

Yên Bái: Hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

27/12/2019 14:17:18 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Tỉnh ủy Yên Bái vừa ban hành Quyết định Hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Theo quyết định này, Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh là tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy và là đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan, hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh và trong một số doanh nghiệp đóng trên địa bàn các địa phương trong tỉnh.

Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có chức năng lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong Khối thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể vững mạnh; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên trong khối chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia tham mưu, đề xuất với Tỉnh uỷ về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong Khối.

Nhiệm vụ của Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh vận dụng thực hiện theo Quy định số 293-QĐ/TW ngày 23/3/2010 của Ban Bí thư về “chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố” và Quy định số 294-QĐ/TW ngày 23/3/2010 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng uỷ khối doanh nghiệp tỉnh, thành phố.

Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có 04 cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc gồm; Văn phòng; Ban Tổ chức; Ban Tuyên giáo và Cơ quan ủy ban Kiểm tra. Các tổ chức đoàn thể trực thuộc gồm: Hội Cựu chiến binh Khối và Đoàn Thanh niên Khối.

Sau khi sáp nhập, Đảng Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh gồm 81 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với tổng số 4.873 đảng viên.

1643 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h