Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ ngành Nội vụ năm 2020

28/12/2019 08:10:14 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sáng 27/12, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ ngành nội vụ năm 2020. Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái

Tại điểm cầu Yên Bái, dự hội nghị có lãnh đạo HĐND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Nội vụ và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ; lãnh đạo một số sở ngành liên quan của tỉnh; thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố.

Năm 2019 là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020), ngay từ những ngày đầu năm, Bộ Nội vụ đã đề ra phương châm hành động của năm là “Tăng tốc, bứt phá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin”. Trong năm 2019, Bộ Nội vụ đã chủ trì xây dựng 3 dự án Luật, trình Quốc hội thông qua 2 dự án luật; xem xét, cho ý kiến 1 dự án Luật,1 Nghị quyết. Việc đẩy mạnh công tác phân cấp, phân quyền cho các bộ, ngành và địa phương bước đầu đạt được những kết quả tích cực, thúc đẩy tính độc lập, chịu trách nhiệm trong việc quyết định và tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị; chính sách tinh giản biên chế bước đầu góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả của hệ thống chính trị, tiết kiệm nguồn chi trả ngân sách, giảm chi thường xuyên, cải cách tiền lương, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Công tác cải cách hành chính được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, tạo sự chuyển biến rõ rệt. Bộ phận một cửa, một cửa liên thông hoạt động hiệu quả, giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện. Việc đẩy mạnh chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin đã mang lại kết quả tích cực. Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được tổ chức thực hiện theo đúng quy hoạch, kế hoạch. Công tác tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân ngày càng được đảm bảo, củng cố niềm tin của các tổ chức tôn giáo đối với chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhà nước…

Tại tỉnh Yên Bái, trong năm 2019, tỉnh tiếp tục thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ngành nội vụ đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh rà soát, sắp xếp tinh gọn được 360 tổ chức, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, đạt tỷ lệ tinh giảm là 27,3% so với năm 2015. Trong năm tỉnh đã làm tốt công tác tinh giảm biên chế trong đó biên chế công chức hành chính giảm 9,21%; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập giảm 10,25%. Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP giảm 51 người. Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện tốt…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các ý kiến tham luận, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị của đại diện các Bộ, ngành Trung ương và địa phương, tập trung một số vấn đề như: sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; công tác cải cách hành chính; xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII; chính sách tiền lương và chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài làm việc trong các cơ quan nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập; sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021; xây dựng chính quyền cơ sở; công tác tôn giáo …

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương và đánh giá cao kết quả mà Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ các địa phương đạt được trong năm 2019. 

Đối với nhiệm vụ năm 2020, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị lãnh đạo Bộ Nội vụ cần phát huy dân chủ, đoàn kết, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong đó tiếp tục tập trung công tác xây dựng thể chế, rà soát sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong các lĩnh vực mà Bộ, ngành Nội vụ được phân công, phấn đấu xây dựng hệ thống thể chế đồng bộ, thống nhất. Bộ Nội vụ tiếp tục đôn đốc, đẩy mạnh triển khai thực hiện để hoàn thành mục tiêu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020. Phát huy vai trò là cơ quan thường trực về cải cách hành chính, Bộ Nội vụ cần tích cực phối hợp với các Bộ, ngành liên quan làm tốt công tác tham mưu, đôn đốc, hướng dẫn triển khai, tăng cường công tác theo dõi, đánh giá cải cách hành chính. 

Tiếp tục rà soát, tiến hành đánh giá chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, chính quyền địa phương và cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế, bộ máy; theo dõi, cập nhật tình hình hoạt động của các tổ chức phối hợp liên ngành, đề xuất sắp xếp lại hoặc giải thể các tổ chức phối hợp liên ngành không hoạt động, hoạt động không hiệu quả hoặc đã hoàn thành nhiệm vụ.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết các tôn giáo, đoàn kết lương giáo và thực hiện nhất quán, chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta. Tăng cường đối thoại, tranh thủ các chức sắc, người có uy tín trong tôn giáo, vận động các phong trào xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, chăm lo phát triển kinh tế - xã hội nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào có đạo.

Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức theo đúng tinh thần Nghị định số 101 của Chính phủ. Phát huy tối đa vai trò của Học viện Hành chính Quốc gia và Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trong việc bồi dưỡng, đào tạo nguồn lực cho khối các cơ quan hành chính nhà nước. Chú trọng thiết kế chương trình, đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý có trình độ chuyên môn cao ngang tầm khu vực, tập trung nghiên cứu sâu, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, thiết thực phục vụ quản lý nhà nước và công tác nghiên cứu khoa học. Đầu tư sơ sở vật chất, xây dựng, phát triển Học viện Hành chính Quốc gia ngang tầm khu vực.

Tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tại Bộ Nội vụ, gắn chặt với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để ghi nhận những thành tích đã đạt được trong năm 2019, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh đã công bố Quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 05 tập thể và 11 cá nhân trong việc tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Liên Hiệp quốc năm 2019; Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng Cờ thi đua cấp Bộ, Bằng khen của Bộ trưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ngành Nội vụ năm 2019.

396 lượt xem
Thu Nga

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h