Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Phát biểu khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 29 (mở rộng) của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

05/01/2020 09:16:28 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sáng nay (5/1) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị lần thứ 29 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; cho ý kiến về dự thảo đề cương Nghị quyết và các báo cáo trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và cho ý kiến và quyết định một số nội dung quan trọng theo thẩm quyền. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu khai mạc Hội nghị. Cổng thông tin điện tử trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu khai mạc của đồng chí.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh,

Thưa các đồng chí đại biểu các ban Đảng và Văn phòng Trung ương!

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Trước hết thay mặt các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhân dịp năm mới 2020, Tôi trân trọng gửi tới các vị đại biểu đại diện các cơ quan Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cùng toàn thể các đồng chí dự Hội nghị năm mới sức khỏe - hạnh phúc, nhiều thành công mới.

Thưa các đồng chí!

Thực hiện chương trình công tác, hôm nay Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 29 mở rộng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020; cho ý kiến vào dự thảo đề cương Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và các báo cáo trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh gồm: (1) Dự thảo Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; (2) Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn 2015-2020; phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025; (3) Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh); quán triệt Nghị quyết số 48 của Bộ Chính trị, cho ý kiến và quyết định một số nội dung quan trọng theo thẩm quyền.

Thưa các đồng chí!

Chúng ta vừa kết thúc thắng lợi năm 2019 - Năm tăng tốc, bứt phá trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, để bước vào năm 2020 với niềm tin, tâm thế, khát vọng và quyết tâm mới. Tại Hội nghị này, chúng ta cùng thảo luận, làm rõ những kết quả nổi bật năm 2019, chỉ ra những mặt còn hạn chế, bất cập, những bài học kinh nghiệm sau 01 năm thực hiện nhiệm vụ chính trị; theo đó phân tích những cơ hội, khó khăn, thách thức để thống nhất phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chủ yếu phấn đấu hoàn thành vượt mức mục tiêu, kế hoạch năm 2020 theo Chương trình hành động số 190 của Tỉnh ủy, đồng thời thống nhất một số nội dung theo thẩm quyền. Tài liệu đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy gửi sớm cho các đại biểu nghiên cứu, để giành thời gian có nhiều ý kiến tham gia tại Hội nghị, Tôi đề nghị các đồng chí được phân công trình bày rất ngắn gọn, các đại biểu thảo luận tập trung vào một số vấn đề cơ bản như sau:

Một là, tập trung phân tích, đánh giá việc đổi mới phương pháp lãnh đạo của cấp ủy đối với hệ thống chính trị năm 2019; những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung; những nút thắt, rào cản cần tháo gỡ về cơ chế, chính sách, công tác phối hợp, thực hiện thủ tục hành chính… liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành; làm rõ những mô hình tốt, cách làm hay cần nhân rộng.

Đặc biệt tập trung bàn sâu về cách làm, phương pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện, làm sao tạo được sự chuyển động mạnh mẽ, hiệu quả, nổi bật, ấn tượng trong thực hiện những chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2020; nhất là những giải pháp tiếp nối và phát huy cao hơn nữa những thành quả đạt được trong năm 2019. Tiếp tục khơi thông, giải phóng nguồn lực cho phát triển, chỉ ra những động lực mới cho tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các đột phá chiến lược. Cơ chế cần thiết về phân cấp, phân quyền, giao trách nhiệm để thúc đẩy tinh thần hành động quyết liệt, sự năng động, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ của các cấp, các ngành, các địa phương. Các giải pháp bảo đảm phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa - xã hội, chủ động tiếp cận, thích ứng với kinh tế số, xã hội số trong thời đại công nghiệp 4.0. Biện pháp tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; những vấn đề cần quan tâm để chuẩn bị, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh.

Hai là, nghiên cứu, cho ý kiến cụ thể, sâu sắc vào nội dung dự thảo đề cương Nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh và các dự thảo báo cáo trình Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, tập trung phân tích, làm rõ sự phù hợp, liên thông, đồng bộ, logic với dự thảo Báo cáo chính trị để Ban Chấp hành tiếp thu, hoàn chỉnh, thực hiện các bước tiếp theo.

Ba là, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2019; dự thảo Chương trình làm việc và Chương trình kiểm tra giám sát của Tỉnh ủy năm 2020 để hoàn thiện, sớm ban hành, triển khai tổ chức thực hiện.

Thưa toàn thể các đồng chí,

Với thời gian hội nghị 01 ngày, nhiều nội dung quan trọng, đề nghị các đồng chí phát huy trách nhiệm, tham gia thảo luận tích cực, tâm huyết, trọng tâm; các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, trưởng các ban, ngành chủ động nghiên cứu và làm rõ các nội dung liên quan, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong sinh hoạt cấp ủy.

Với tinh thần đó, Tôi xin khai mạc Hội nghị lần thứ 29 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng); chúc toàn thể các đồng chí năm mới sức khỏe, hạnh phúc, giành nhiều thành công mới.

Xin trân trọng cảm ơn!

4376 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h