Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 29 (mở rộng): Thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019

05/01/2020 13:35:59 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Tiếp tục chương trình làm việc, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 29 (mở rộng) đã tiến hành thảo luận, đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; thảo luận cho ý kiến về dự thảo đề cương Nghị quyết và các báo cáo trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà phát biểu gợi ý thảo luận tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã trình bày báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Báo cáo nêu rõ: Năm 2019, với sự đổi mới, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự cố gắng, nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kết thúc năm 2019, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có bước tăng trưởng vượt bậc, đạt nhiều kết quả quan trọng; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,03% (cao nhất từ đầu nhiệm kỳ), hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch 30/32 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội (trong đó có 07 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 23 chỉ tiêu đạt kế hoạch); đến nay đã có 17/21 chỉ tiêu cơ bản Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Nhiều chỉ tiêu tăng cao so với năm 2018 (Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người tăng 13,1%; số xã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tăng 77%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 24%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 37%; giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 30,3%; tổng vốn đầu tư phát triển tăng 35,8%...); môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện rõ rệt, thu hút đầu tư và phát triển các thành phần kinh tế đạt kết quả tích cực; năm 2019, toàn tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư mới cho 54 dự án, với tổng vốn đăng ký 16.786 tỷ đồng (tăng 19 dự án, tăng 15.848 tỷ đồng so với cũng kỳ); thành lập mới 266 doanh nghiệp, bằng 100% kế hoạch, tăng 46 doanh nghiệp so với cùng kỳ; 95 hợp tác xã, vượt 58,3% kế hoạch; 2.250 tổ hợp tác, vượt 2,3% kế hoạch.

Hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, tạo diện mạo mới từ đô thị đến nông thôn. Chú trọng phát triển văn hóa - xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, chất lượng giáo dục, đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên; an sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện, giảm nghèo nhanh và bền vững; Năm 2019, toàn tỉnh đã có 12.548 hộ thoát nghèo, vượt 5,7% kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo giảm 6,12% so với năm 2018.

Bên cạnh đó, bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh được bảo tồn, phát huy; tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị, văn hóa ý nghĩa, thiết thực; hoạt động đối ngoại được tăng cường, mở rộng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng được đặc biệt quan tâm, có nhiều đổi mới, sáng tạo, được nhiều địa phương trong nước đến nghiên cứu, học tập; công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng được thực hiện bài bản, chu đáo; tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị, xã hội lớn, quan trọng…

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 

Tiếp đó, đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày báo cáo Kết quả chấm điểm và xét thưởng đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 144-CTr/TU ngày 15/02/2019 của Tỉnh ủy.

Theo đó, toàn tỉnh có tổng số 56 địa phương, cơ quan, đơn vị được chấm điểm và xét thưởng. Sau khi Tổ giúp việc hướng dẫn các địa phương, đơn vị tự chấm điểm và hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định, các đồng chí trưởng các khối chủ trì rà soát kết quả tự chấm điểm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong khối và tổng hợp, báo cáo Hội đồng.

Kết quả: có 10 đơn vị đạt từ 150% số điểm chuẩn trở lên, bằng 17,85%/tổng số đơn vị; số đơn vị đạt từ 130% đến dưới 150% số điểm chuẩn là 03 đơn vị bằng 5,36%/tổng số đơn vị; số đơn vị đạt từ 110% đến dưới 130% số điểm chuẩn là 14 đơn vị, bằng 25% tổng số đơn vị; số đơn vị đạt từ 100% đến dưới 110% số điểm chuẩn là 21 đơn vị, bằng 37 5%/tổng số đơn vị; số đơn vị đạt dưới 100% số điểm chuẩn (không đề xuất thưởng) là 8 đơn vị, bằng 14,3%/tổng số đơn vị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận phân tích làm rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; tham gia ý kiến vào nội dung Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020; Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự thảo Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo tóm tắt tổng họp tiếp thu, giải trình một số nội dung Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến bằng văn bản vào dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn 2015 - 2020; phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020 -2025.

Chiều nay (5/1) các đại biểu tiếp tục thảo luận tại hội trường và bế mạc Hội nghị, Cổng Thông tin điện tử tỉnh tiếp tục cập nhật nội dung tiếp theo của Hội nghị.

625 lượt xem
Tiến Lập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h