Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn bản mới

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

22/03/2021 17:08:12 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngày 19/3/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 445/QĐ-UBND về việc thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với các đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đợt 1, năm 2021.

Theo Quyết định sẽ giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho 48 đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (hoặc đã từ trần) theo chính sách quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Tổng số tiền trợ cấp là 146.700.000 đồng.

Nguồn kinh phí chi trả chế độ do ngân sách trung ương đảm bảo (nguồn ngân sách Trung ương ủy quyền giao về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) theo quy định.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban nhân dân tỉnh việc thẩm định danh sách, mức hỗ trợ đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh; kiểm tra, rà soát lại hồ sơ của các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ đảm bảo công khai, chặt chẽ, chính xác, đúng chính sách quy định trước khi thực hiện chi trả chế độ trợ cấp theo quy định.

537 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h