Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

Thưởng công trình phúc lợi cho 3 xã trên địa bàn huyện Yên Bình đạt chuẩn NTM 2020

29/03/2021 10:00:56 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 502/QĐ-UBND về việc thưởng công trình phúc lợi cho 3 xã trên địa bàn huyện Yên Bình đạt chuẩn NTM năm 2020.

Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc xã Đại Đồng đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

03 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện Yên Bình sẽ được UBND tỉnh thưởng công trình phúc lợi gồm: Nhân dân và cán bộ xã Xuân Long, huyện Yên Bình; Nhân dân và cán bộ xã Đại Đồng, huyện Yên Bình; Nhân dân và cán bộ xã Vũ Linh, huyện Yên Bình.

Mỗi tập thể xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới được thưởng công trình phúc lợi trị giá 500.000.000 đồng theo quy định tại Nghị quyết số 33/2019/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định mức thưởng của tỉnh đối với xã, thôn (bản) trong xây dụng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong năm 2019 và 2020.

269 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h