Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 7 (mở rộng): Nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ đề ra

16/04/2021 18:25:34 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 7 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành chương trình đề ra.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 16/4, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 7 (mở rộng) tiến hành thảo luận tại hội trường, thông qua Nghị quyết và bế mạc Hội nghị.

Trong phiên thảo luận tại tổ đã có 26 ý kiến tham gia vào nội dung báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại Hội nghị. Cơ bản các ý kiến tham gia nhất trí với dự thảo báo cáo quý I/2021 của Tỉnh ủy. Tuy nhiên có ý kiến đề nghị tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm  nghiên cứu tham mưu để mở rộng quy hoạch vùng trồng quế với diện tích  5 nghìn ha trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố nhằm mở rộng vùng nguyên liệu quế phục vụ đầu vào cho các doanh nghiệp chế biến các sản phẩm từ quế trên địa bàn tỉnh; đề nghị tỉnh sớm xem xét điều chỉnh tiêu chí an ninh trật tự trong bộ tiêu chí nông thon mới nâng cao để tháo gỡ khó khăn cho các địa phương; bổ sung quy hoạch, thành lập mới các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Yên Bình để thu hút nhà đầu tư đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp tạo động lực thu hút các nhà đầu tư sản xuất, chế biến vào địa bàn huyện; đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt cụm xã đặt tại thôn Trung tâm, xã Đông Cuông (Văn Yên); tỉnh sớm phê duyệt kinh phí năm 2021 để triển khai Đề án phát triển giao thông nông thôn; đề nghị sớm triển khai bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ bí thư chi bộ, cấp ủy xã, cấp ủy huyện và tương đương; đề nghị bổ sung biên chế cho một số phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; đề nghị nghiên cứu cân đối bố trí nguồn lực triển khai chính sách hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp theo Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh. Có ý kiến đề xuất tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, nghiên cứu mở các gian hàng OCOP, sản phẩm chủ lực của tỉnh ở các địa điểm du lịch, thu hút du khách.

Đồng chí Trần Nhật Tân - Bí thư Huyện ủy Trấn Yên phát biểu thảo luận tại tổ

Đối với dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, trọng tâm là cấp ủy cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030: 100% các ý kiến nhất trí với kết cấu, bố cục; có ý kiến đề nghị xem xét lại một số chỉ tiêu về tỷ lệ cơ cấu trẻ, cơ cấu nữ là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong dự thảo Nghị quyết đến năm 2025 hiện đang thấp hơn so với  kết quả tính đến tháng 12/2020; đề nghị nghiên cứu, xem xét bổ sung số liệu đánh giá để làm rõ thực trạng, tồn tại, hạn chế, chỉ tiêu về tỷ lệ cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính  trị thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương hàng năm; bổ sung nội dung thí điểm thực hiện việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, cấp huyện…

Về Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nội dung sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Đề án số 11-ĐA/TU ngày 08/8/2021 của Tỉnh ủy: 100% ý kiến tham gia nhất trí với mục tiêu của Đề án, tiêu chuẩn, quy trình lựa chọn cán bộ tham gia Đề án. Tuy nhiên có ý kiến đề nghị bổ sung các giải pháp, chính sách nhằm đào tạo về ngoại ngữ cho cán bộ tham gia Đề án 11-ĐA/TU ngày 08/8/2021; đề nghị xem xét xây dựng khung tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc Đề án 11 để thuận tiện trong việc đánh giá năng lực của cán bộ tham gia Đề án.

Về dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân năm 2021: 100% ý kiến tham gia nhất trí với kết cấu, bố cục, mục đích, yêu cầu của dự thảo Kế hoạch. Có ý kiến đề nghị cần đánh giá thực trạng các chỉ tiêu thành phần cấu thành nên chỉ số hạnh phúc để đề ra mục tiêu phấn đấu phù hợp, khả thi; đề nghị bổ sung thêm nội hàm  phát triển công nghiệp xanh, nâng cao tỷ lệ đô thị hóa vào mục “Sự hài lòng của người dân về môi trường” cho đầy đủ.

Đồng chí Đoàn Hữu Phung - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại Hội nghị

Trong phần thảo luận tại hội trường, đã có 17 ý kiến tham gia vào các báo cáo, tờ trình. Đối với các ý kiến trên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu, giải trình và giao các ngành chức năng nghiên cứu tham mưu, đề xuất phương án triển khai.

Sau 1 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 7 (mở rộng) đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra. Các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bế mạc Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2021; phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2021 và trong thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương cần rút kinh nghiệm sâu sắc, phát huy ưu điểm, nhanh chóng khắc phục tồn tại, hạn chế; tổ chức thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Trong đó tập trung tổ chức nghiên cứu, học tập, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; khẩn trương xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trên cơ sở đó, rà soát, cập nhật, bổ sung vào Chương trình hành động số 18-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh. Giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, quyết định.

Tiếp tục xây dựng, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, đề án, chính sách, quy hoạch, kế hoạch áp dụng cho nhiệm kỳ 2020-2025 thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, bảo đảm liên thông, thống nhất, đồng bộ, tạo cơ sở chính trị, pháp lý để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; phấn đấu đến hết quý II/2021 sẽ hoàn thành xong tất cả các văn bản khung của nhiệm kỳ 2020-2025 (trừ một số quy hoạch, kế hoạch, chương trình phải căn cứ theo quyết định của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ hoàn thành trong quý III và quý IV năm 2021).

Rà soát, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 18-CTr/TU của Tỉnh ủy, nhất là các chỉ tiêu chậm tiến độ, nhiệm vụ khó; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đề ra các giải pháp khả thi, hiệu quả, đảm bảo thực hiện hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh và các ngành, các cấp, các địa phương trong tỉnh tập trung cao độ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị thật tốt các điều kiện, đảm bảo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và đoàn thể các cấp cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu và nắm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; tự giác, tích cực thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cử tri. Thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc, phát sinh, đảm bảo cho sự thành công của cuộc bầu cử.

Sau khi kết quả bầu cử được cấp có thẩm quyền công nhận, các địa phương cần sớm kiện toàn các chức danh để hoạt động chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp được thông suốt, hiệu quả.

Về Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, trọng tâm là cấp ủy cơ sở và cấp trên tực tiếp cơ sở giai đoạn 2021-2025, giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia thảo luận để hoàn thiện, sớm ban hành và tổ chức thực hiện. Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tổ chức phổ biến, quán triệt và cụ thể hóa thành kế hoạch hành động của cấp mình đảm bảo đồng bộ, thống nhất, phù hợp với điều kiện thực tiễn để triển khai thực hiện hiệu quả.

Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Đề án số 11-ĐA/TU của Tỉnh ủy, giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia thảo luận để hoàn thiện, sớm ban hành và chỉ đạo tổ chức thực hiện ngay từ quý III năm 2021.

Đối với Kế hoạch về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đây là một nhiệm vụ mới, chưa có tiền lệ, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia hưởng ứng tích cực của mỗi người dân. Là địa phương đi tiên phong trong cả nước, chúng ta xác định vừa làm vừa rút kinh nghiệm để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện theo từng năm, với mục tiêu nhất quán là nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy  yêu cầu các sở, ngành, địa phương trên cơ sở Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, khẩn trương xây dựng kế hoạch, đăng ký chỉ tiêu và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp gắn với các phong trào thi đua yêu nước để thiết thực nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân; coi đây là động lực, là nền tảng tinh thần quan trọng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương Yên Bái.

Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng hướng dẫn chi tiết về tiêu chí, phương pháp điều tra, đánh giá để xác định chỉ số hạnh phúc của người dân; chỉ đạo các địa phương tiến hành điều tra, đánh giá, xác định chỉ số hạnh phúc của người dân trên địa bàn; hàng năm tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm về cách làm để phục vụ cho việc thực hiện những năm tiếp theo.

Đối với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 13-KH/TU ngày 21/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bảo đảm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên; góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tạo động lực hoàn thành thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn 2021-2025.

Đối với công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất đánh giá, công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020 nói chung và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nói riêng được triển khai nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, khách quan, chất lượng theo quy định, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy.

Căn cứ kết quả kiểm điểm, các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý và cán bộ, đảng viên chủ động xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp khắc phục khuyết điểm, hạn chế chỉ ra sau kiểm điểm để điều chỉnh, bổ sung vào chương trình, kế hoạch công tác trong năm 2021 của cấp mình, bản thân mình và triển khai thực hiện nghiêm túc.

327 lượt xem
Nguyễn Hiên

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h