Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Yên Bái dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng quý IV năm 2021

30/09/2021 19:17:23 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Chiều 30/9, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý III, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2021. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Chu Đình Ngữ - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Quý III năm 2021, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo các cấp thực hiện các nhiệm vụ được giao. Nổi bật là đã tham mưu cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, chương trình hành động, chương trình công tác năm 2021. Đến nay, toàn ngành đã hoàn thành 19/28 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời ban hành 9 hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tham mưu chuẩn bị các nội dung trình Hội nghị Trung ương 3, Trung ương 4 khóa XIII và kiện toàn chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Theo đó Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị giới thiệu bổ sung nhân sự đảm nhận 23 chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, bầu bổ sung 2 ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương khóa XIII; 63/63 tỉnh thành phố hoàn thành việc tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh, kiện toàn lãnh đạo chủ chốt theo quy định. Đồng thời tham mưu thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; đôn đốc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tham mưu cấp ủy triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa và sự phát triển của địa phương, đơn vị...

Đối với tỉnh Yên Bái, thời gian qua, cán bộ, công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng từ tỉnh đến cấp huyện đã chủ động phối hợp chặt chẽ, tham mưu, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp để hoàn thành chương trình kế hoạch đã đề ra. Trọng tâm là xây dựng các báo cáo sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của tỉnh trình Ban Thường vụ xem xét ban hành và báo cáo Trung ương theo quy định. Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quy định số 09-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên; chủ động tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tham mưu thực hiện tốt công tác cán bộ thường xuyên và xây dựng đội ngũ cán bộ có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả tích cực; triển khai thực hiện có hiệu quả cao các đề án, kế hoạch của Tỉnh ủy, của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng theo chương trình công tác năm 2021...

Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Quý IV năm 2021, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, hoàn thành Chương trình công tác năm 2021 đảm bảo tiến độ, chất lượng; trọng tâm là Đề án "Về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"  trình Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tiếp tục đôn đốc thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên; tham mưu triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; chuẩn bị, tổ chức tốt hội nghị toàn quốc ngành tổ chức xây dựng Đảng; tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ theo thẩm quyền phân cấp; hưởng ứng phong trào thi đua chuyên đề; xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

200 lượt xem
Hiền Trang

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h