Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Yên Bái triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân

06/11/2021 07:32:18 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Năm 2021, là năm đầu tiên tỉnh Yên Bái ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Với cách làm căn cơ, bài bản, đến nay đã được một số kết quả tích cực, bước đầu tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong hệ thống chính trị và sự đón nhận, ủng hộ tích cực của các tầng lớp nhân dân.

Các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia phong trào thi đua “Xây dựng trường học hạnh phúc” do ngành Giáo dục và Đào tạo Yên Bái phát động (ảnh minh họa).

Ngay sau khi Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 30-KH/TU, các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 30-KH/TU của Tỉnh ủy. Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, các ban, sở, ngành, đoàn thể, địa phương đã quán triệt và xác định các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân đảm bảo cụ thể, mang ý nghĩa nền tảng cốt lõi trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó, xác định được các giải pháp vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính lâu dài; có kết quả, sản phẩm cụ thể thể hiện đặc trưng của mỗi ngành, mỗi địa phương, đơn vị.

Các ban, sở, ngành, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh đã xây dựng và ban hành kế hoạch chi tiết để cụ thể hóa mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm được giao tại Kế hoạch số 30-KH/TU. Trong đó xác định lộ trình, tiến độ, phân công, giao nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể... để triển khai có hiệu quả các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái năm 2021, được nhân dân đồng tình ủng hộ, hưởng ứng tham gia.

Cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã phổ biến, quán triệt sâu rộng về mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái năm 2021 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và nhân dân. Trong đó, có những địa phương, đơn vị đã rất kịp thời, chủ động, sáng tạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 30-KH/TU, thể hiện quyết tâm chính trị cao độ, sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự trăn trở của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, của người đứng đầu trong việc triển khai các giải pháp để nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân.

Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đổi mới về nội dung nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động về ý nghĩa của việc nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái.

Các cơ quan báo chí của tỉnh và hệ thống thông tin cơ sở đã tích cực xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, ưu tiên thời lượng để tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và các giải pháp để nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái; thông tin, tuyên truyền, công khai các chủ trương, chính sách, các đề án, dự án; khen thưởng, động viên, khuyến khích, kịp thời tuyên dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, các phong trào thi đua sổi nổi, tạo sức lan tỏa rộng rãi vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân.

Dù là năm đầu tiên ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch, tuy nhiên, với cách làm căn cơ, bài bản, đã được một số kết quả tích cực, bước đầu tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong hệ thống chính trị và sự đón nhận, ủng hộ tích cực của các tầng lớp nhân dân.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã xây dựng được nhiều nghị quyết, đề án, chính sách phủ kín các lĩnh vực; trong đó nhiều Nghị quyết, đề án đã phát huy tác dụng trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, góp phần quan trọng để Yên Bái hoàn thành “mục tiêu kép”, vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững “vùng xanh” an toàn, người dân được sống mạnh khỏe, bình yên, chủ động ứng phó với dịch bệnh, tạo niềm tin trong nhân dân, góp phần tích cực vào việc nâng cao sự hài lòng về cuộc sống của người dân, là tiền đề để nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái. Tính đến ngày 10/10/2021, có 86/86 nhiệm vụ của các đơn vị, sở ngành địa phương theo Kế hoạch số 30-KH/TU được triển khai trong hạn, trong đó có 43 nhiệm vụ đã hoàn thành, bám sát phân công của Tỉnh ủy, đảm bảo nội dung, mục tiêu theo lộ trình cụ thể.

Trong 10 tháng năm 2021, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng tiếp tục có mức tăng trưởng so với cùng kỳ. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,26%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 20,6%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,8%; giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 40,8%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 24,1%; tổng vốn đầu tư phát triển tăng 3,7%; Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 30,9%...

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, giảm nghèo, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm chăm lo; đã tổ chức đón gần 1.000 công dân của tỉnh có hoàn cảnh khó khăn trở về từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam bằng đường hàng không đảm bảo chu đáo, an toàn tuyệt đối; thực hiện hỗ trợ gần 10,4 tỷ đồng cho 27.793 đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68; hỗ trợ trên 38 tỷ đồng cho 1.430 doanh nghiệp và 33.321 lao động từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị định số 116 của Chính phủ; tỉnh đã huy động các nguồn lực hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở với tổng số 537 nhà, tổng kinh phí 20,542 tỷ đồng…

Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh được quan tâm và tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả… Đã tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua, đã xuất hiện một số kết quả, sản phẩm cụ thể thể hiện đặc trưng của mỗi ngành, mỗi địa phương. Điển hình như: Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai phong trào thi đua xây dựng “Trường học hạnh phúc”, “Lớp học hạnh phúc”. 100% cơ sở giáo dục đã xây dựng kế hoạch triển khai mô hình Trường học hạnh phúc theo Bộ tiêu chí tạm thời về Trường học hạnh phúc. Ngành Y tế triển khai phong trào thi đua “Bác sỹ tận tâm, Bệnh nhân hạnh phúc” tại tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Hội Nông dân tỉnh thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Phong trào “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp” trong cán bộ, công chức, viên chức...

Cùng với đó, tỉnh còn quan tâm đầu tư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, ngoài sự hỗ trợ của nhà nước, các địa phương đã quyết liệt vào cuộc, huy động sự đóng góp của nhân dân để xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn. 

Trong thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã tích cực triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Đến nay các địa phương đã lựa chọn được trên 208 thôn, bản, tổ dân phố để triển khai xây dựng mô hình thôn, bản, tổ dân phố hạnh phúc. Từ đó nhân rộng các phong trào, các mô hình, cách làm hay, thiết thực trong công tác gia đình và xây dựng môi trường gia đình lành mạnh, hạnh phúc. Đến nay, toàn tỉnh duy trì và nhân rộng trên 100 “Câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc”, 980 Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 760 Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, 1.364 Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, 173 Đường dây nóng về phòng, chống bạo lực gia đình và trên 200 câu lạc bộ khác liên quan đến gia đình như: Câu lạc bộ gia đình 5 không 3 sạch, câu lạc bộ gia đình không sinh con thứ 3, câu lạc bộ phụ nữ nuôi dạy con tốt….

Tỉnh đã và đang tiến hành việc điều tra, khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân trên địa bàn toàn tỉnh  theo các tiêu chí đã được xác định nhằm có cơ sở xác định chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái năm 2021.

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và phục vụ của cơ quan công quyền. Thời gian qua, tỉnh đã chỉ đạo tập trung làm tốt công tác cải cách hành chính nhất là cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã hoạt động hiệu quả, chất lượng phục vụ người dân ngày càng được nâng cao. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt đảm bảo thực hiện theo đúng các yêu cầu, quy định của Trung ương .

Đồng thời, tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; từng bước xây dựng chính quyền điện tử gắn với xây dựng mô hình đô thị thông minh, chuyển đổi số. Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 22/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 .

Các cơ quan, đơn vị đã tích cực tuyên truyền vận động công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện tốt văn hóa công sở, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến và cách làm hay trong thực thi công vụ, hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả vì nhân dân phục vụ. Tổ chức phát động phong trào cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động hưởng ứng tham gia phong trào bảo vệ môi trường, xây dựng cơ quan xanh, sạch, đẹp.

Bên cạnh đó, việc quản lý tài nguyên khoáng sản; bảo vệ môi trường, bảo vệ môi trường rừng và cây xanh, xử lý nước thải, chất thải được triển khai nghiêm túc, chủ động, trên địa bàn tỉnh không phát sinh điểm nóng mới về môi trường.

Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Chú trọng phát triển nền nông nghiệp xanh, sạch, an toàn gắn với xây dựng nông thôn mới hiệu quả, bền vững; đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao; hệ thống chính trị ở cơ sở được kiện toàn, củng cố, đảm bảo chất lượng hoạt động hiệu quả, hiệu lực.

Với phương châm vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân; xây dựng, nhân rộng các phong trào thi đua, mô hình, điển hình tiên tiến, các cách làm hay, hiệu quả; tiến hành khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện của năm 2021, rút kinh nghiệm để làm tốt hơn nữa trong những năm tiếp theo.

419 lượt xem
Tiến Lập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h