Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn bản mới

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Yên Bái

13/09/2021 14:06:25 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Yên Bái vừa ban hành quy chế hoạt động tại Quyết định số 1950/QĐ-HĐPH.

Tọa đàm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh. Ảnh Báo Yên Bái.

Quy chế này quy định về nguyên tắc hoạt động, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên Hội đồng phối hợp tỉnh; mối quan hệ công tác; chế độ làm việc và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của Hội đồng.

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh thực hiện tư vấn cho ủy ban nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau: Xây dựng, thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trên địa bàn trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành văn bản về cơ chế, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch của ủy ban nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông chính sách pháp luật tại địa phương; triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các lĩnh vực, địa bàn, đối tượng cần có sự phối hợp liên ngành để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh tại địa phương; hướng dẫn tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại địa phương; thực hiện chuyến đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn; thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh chính sách xã hội hóa, huy động các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, truyền thông về chính sách pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác được ủy ban nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/9/2021 và thay thế Quyết định số 1006/QĐ-HĐPH ngày 05/7/2010 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Yên Bái.

221 lượt xem
Ban Biên tập

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h