Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn bản mới

Thông tin chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh Yên Bái trong tuần công tác từ 2/5 - 8/5/2022

09/05/2022 07:25:46 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Tăng cường chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; Kế hoạch văn hóa đối ngoại của tỉnh Yên Bái năm 2022; Kế hoạch Ngoại giao văn hóa của tỉnh Yên Bái năm 2022… là các thông tin chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh Yên Bái trong tuần công tác vừa qua.

1. Chỉ thị chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh

Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất; gắn việc tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tăng cường công tác đối thoại, hòa giải ngay từ khi phát sinh vụ việc. Khi xảy ra các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp hoặc nhũng vấn đề dư luận xã hội quan tâm thì người đứng đầu cơ quan phải trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với người dân, không để phát sinh thành “điểm nóng" gây phức tạp về an ninh, trật tự. Tổ chức thi hành nghiêm các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, bản án giải quyết các vụ án hành chính, tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật; trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc cần chủ động trao đổi với các tổ chức, cá nhân, đương sự có liên quan để tháo gờ khó khăn, vướng mắc.

2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng dịch vụ, giữ gìn cảnh quan môi trường tại các địa điểm du lịch

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các huyện, thị, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, đặc biệt là việc thanh tra, kiểm tra, giám sát tại các địa điểm du lịch (nhất là các địa điểm tham quan trải nghiệm mạo hiểm), các tuyến phố đi bộ, các cơ sở lưu trú, mua sắm, ăn uống... bảo đảm an ninh an toàn, chấp hành đúng quy định pháp luật; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các địa phương rà soát, kiểm tra, duy trì và bảo dưỡng các biển quảng cáo tấm lớn, biển chỉ dẫn về du lịch nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Yên Bái đến với du khách.

Các sở ngành có liên quan  hỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực quản lý liên quan đến du lịch… Phối hợp chặt chẽ với các địa phương xử lý các điểm sạt, lở trên các tuyến đường giao thông, các địa điểm có hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an toàn cho du khách khi đến tham quan, du lịch.

3. Tăng cường chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

UBND tỉnh giao Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm, tích cực triển khai các giải pháp nhằm vận động, khuyến khích phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt với chỉ tiêu phấn đấu năm 2022 đạt 28% số người nhận lương hưu, 80% số người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, 98% số người hưởng trợ cấp thất nghiệp sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, khuyến khích người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân. Đồng thời, tuyên truyền, vận động, khuyến khích các đơn vị sử dụng lao động thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chi trả BHXH một lần cho người lao động qua tài khoản cá nhân…

4. Kế hoạch văn hóa đối ngoại của tỉnh Yên Bái năm 2022

Kế hoạch văn hóa đối ngoại của tỉnh Yên Bái năm 2022 tập trung vào việc tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách, các quy định của Đảng và Nhà nước và của tỉnh Yên Bái về văn hóa đối ngoại nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị, địa phương về vai trò, vị trí của công tác đối ngoại trong quá trình hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

5. Kế hoạch Ngoại giao văn hóa của tỉnh Yên Bái năm 2022

Nhằm đẩy mạnh hoạt động ngoại giao văn hóa để các địa phương trong và ngoài nước, các đối tác hiểu biết hơn về vùng đất và con người Yên Bái, lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc đến bạn bè trong nước và quốc tế, nâng cao vị thế của tỉnh. Xây dựng sự kiện văn hóa của tỉnh Yên Bái ở nước ngoài nhằm giới thiệu và quảng bá bản sắc văn hóa của tỉnh với bạn bè quốc tế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, chính sách, các quy định của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Yên Bái về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về ngoại giao văn hóa; chú trọng tuyên truyền về mối quan hệ đoàn kết, hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Yên Bái với các địa phương của CHDCND Lào, Cộng hòa Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản...

 

 

93 lượt xem
Thanh Thủy (tổng hợp)

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h