Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Văn phòng UBND tỉnh và Thành phố Yên Bái tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2021

09/06/2022 09:26:41 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Theo Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 8/6/2022 của UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt Chỉ số Cải cách hành chính năm 2021, Văn phòng UBND tỉnh và Thành phố Yên Bái tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2021 đối với các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái giải quyết các thủ tục cho người dân và doanh nghiệp

Kết quả, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo lần lượt chiếm 3 vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành năm 2021. Xếp 3 vị trị cuối bảng là Sở Y tế, Ban Dân tộc và Ban Quản lý các khu công nghiệp.

Tại bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính đối với UBND các huyện, thị, thành phố thì thành phố Yên Bái tiếp tục dẫn đầu, theo sau lần lượt là huyện Văn Yên, huyện Trấn Yên. Xếp vị trí cuối bảng là huyện Trạm Tấu.

Như vậy, Văn phòng UBND tỉnh và thành phố Yên Bái tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng cải cách hành chính kể từ năm 2019 đến nay.

1657 lượt xem
Thanh Thủy

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h