Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn bản mới

Công bố danh mục TTHC mới ban hành trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

25/04/2022 07:15:03 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Tại Quyết định số 577/QĐ-UBND, UBND tỉnh đã công bố danh mục TTHC mới ban hành trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Theo Quyết định này, có 2 TTHC mới được ban hành trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động là TTHC về việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và TTHC về việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 13/4/2022.

120 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h