Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

Kế hoạch văn hóa đối ngoại của tỉnh Yên Bái năm 2022

05/05/2022 07:25:31 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Kế hoạch văn hóa đối ngoại của tỉnh Yên Bái năm 2022 tập trung vào việc tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách, các quy định của Đảng và Nhà nước và của tỉnh Yên Bái về văn hóa đối ngoại nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị, địa phương về vai trò, vị trí của công tác đối ngoại trong quá trình hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

.

Cùng với đó là đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu hình ảnh, con người, bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Yên Bái tới các đối tác, du khách trong và ngoài nước thông qua các chương trình, lễ hội văn hóa, du lịch, nghệ thuật. Xây dựng, giới thiệu, đa dạng hóa các sản phẩm dụ lịch gắn với điều kiện địa hình, cảnh quan thiên nhiên, sản phẩm đặc trưng, đặc sản và văn hóa bản địa của từng địa phương để giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước. Tổ chức và tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa đối ngoại; triển khai các hoạt động hợp tác kinh tế, văn hóa, du lịch, quốc phòng, an ninh với các địa phương có mối quan hệ hợp tác với tỉnh; đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác văn hóa đối ngoại…

368 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h