Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn bản mới

Yên Bái ban hành quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ; luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức, thôi giữ chức vụ đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

21/02/2023 13:34:33 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngày 15/2, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức, thôi giữ chức vụ đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Theo Quy định này, thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức đối với công cức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Giám đốc sở và tương đương, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh, các tổ chức hội có tính chất đặc thù được giao biên chế, Chủ tịch UBND cấp huyện quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp được thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ và theo quy định pháp luật hiện hành. Đối với chức danh Chánh Thanh tra sở, Chánh Thanh tra cấp huyện, trước khi quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Chánh Thanh tra tỉnh.

Quy định này quy định rõ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, thời hạn giữ chức vụ, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, hồ sơ bổ nhiệm đối với việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo quản lý; yêu cầu đối với việc bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ; tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ; thẩm quyền, thời điểm, thời hạn và nguyên tắc bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ.

Quy định cũng nêu rõ về việc luân chuyển, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm lãnh đạo, quản lý…

Quy định này có hiệu lực từ ngày 25/2/2023

659 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h