Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

UBND tỉnh yêu cầu quán triệt, thực hiện quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy

03/03/2023 15:41:59 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, thực hiện quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy.

Ảnh minh họa.

Để triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Cư trú và Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công (viết tắt là Nghị định số 104/2022/NĐ-CP), tạo thuận lợi, giảm phiền hà cho công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự theo chỉ đạo của Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử Trung ương tại Văn bản số 874/TCTTKĐA ngày 20/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tổ chức quán triệt, chỉ đạo, triển khai đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và công chức, viên chức thuộc quyền quản lý có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết TTHC và các Phòng Công chứng, Văn phòng Công chứng về việc buộc phải sử dụng các phương thức khai thác thông tin về cư trú của công dân theo quy định tại Điều 14, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, tuyệt đối không được sử dụng và yêu cầu người dân xuất trình Giấy xác nhận thông tin về cư trú. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, các địa bàn dân cư, các trang mạng xã hội để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân biết và thực hiện.

Tổ chức tuyên truyền đến toàn bộ người dân, trong đó: UBND cấp huyện giao đồng chí Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức tuyên truyền tại địa phương, giao Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện tổ chức tuyên truyền trên các Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện; Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh (Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh) tăng cường thời lượng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh. Dán tài liệu tuyên truyền công khai tại Bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để người dân biết việc không yêu cầu cung cấp giấy tờ xác nhận thông tin về cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công; bố trí cán bộ hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt ứng dụng VNeID để sử dụng thực hiện tra cứu dịch vụ công.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, thiết lập đường dây nóng của Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh để kịp thời tiếp nhận, giải quyết, xử lý các khó khăn, vướng mắc của công dân.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh việc triển khai thực hiện; xử lý, kỷ luật đối với các cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý thực hiện không đúng quy định.

1272 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h