Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Văn hóa - Xã hội

Trấn Yên đẩy mạnh công tác bình đẳng giới

13/10/2021 13:35:28 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Trong những năm gần đây, hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ được cấp ủy, chính quyền địa phương từ huyện đến cơ sở của huyện Trấn Yên quan tâm chỉ đạo, các cơ sở Hội chủ động tham mưu và kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư “Về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”.

Huyện Trấn Yên luôn quan tâm đến công tác phụ nữ người dân tộc thiểu số

Để đẩy mạnh công tác bình đẳng giới, trong những năm gần đây, Hội Phụ nữ thị trấn Cổ Phúc đã chủ động tham mưu với Đảng ủy trong việc sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng như: tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới; 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-TW của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước” giai đoạn 2007 - 2017; 5 năm thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 29/6/2016 của Chính phủ,... tích cực tham mưu trong công tác đào tạo cán bộ nữ, giới thiệu cán bộ nữ tham gia cấp ủy, HĐND, đến nay, có 03 chị tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025, đạt tỷ lệ 25%; có 09 nữ đại biểu HĐND thị trấn nhiệm kỳ 2016 - 2021, đạt tỷ lệ 36%; nữ cán bộ công chức 07 chị, nữ bí thư chi bộ là 01 chị.  Đồng thời, hiện nay trên địa bàn thị trấn Cổ Phúc, số phụ nữ tham gia làm chủ doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp chiếm tỷ lệ khá cao. Phụ nữ được tiếp cận và tham gia học tập đào tạo về công tác quản lý doanh nghiệp cùng các kỹ năng giao tiếp.

Đối với Hội Phụ nữ xã Hồng Ca với đặc thù có 4 thôn đồng bào Mông sinh sống với tỷ lệ hội viên là người dân tộc chiếm 30%, hàng năm còn có nghị quyết về việc thực hiện bình đẳng giới cho chị em. Chị Trần Thị Phượng - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã chia sẻ: “Để thực hiện tốt công tác bình đẳng giới trong lĩnh vực gia đình và phòng chống bạo lực gia đình, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ xã tăng cường phối hợp với Ban Tư pháp, công an xã thường xuyên tuyên truyền các văn bản về Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân - gia đình lồng ghép vào các buổi sinh hoạt và bảo vệ nạn nhân bị bạo hành gia đình, tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và không sinh con thứ 3. Đặc biệt để ngăn chặn và tiến tới chấm dứt tình trạng này, cấp ủy, chính quyền cũng như Hội Phụ nữ xã Hồng Ca đã tư vấn tuyên truyền đến từng nhà dân, trong đó hội phụ nữ thành lập câu lạc bộ “gia đình hạnh phúc và không sinh con thứ 3” tại thôn Hồng Lâu với 16 cặp vợ chồng trẻ tham gia, thành lập dòng họ Sổng không tảo hôn ở thôn Khuôn Bổ với 26 thành viên tham gia. Ngoài ra, Hội tích cực nâng cao chất lượng hiệu quả tham gia xây dựng pháp luật, chính sách, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ. Tích cực giám sát thực hiện luật pháp chính sách liên quan tới phụ nữ trẻ em. Chú trọng  việc phát hiện và chủ động tham gia giải quyết các vụ việc vi phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, tôn trọng phát huy quyền làm chủ của phụ nữ.

Thông qua bình đẳng giới chị em không ngừng phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hăng say lao động phát triển kinh tế ổn định cuộc sống gia đình. Cán bộ phụ nữ trong huyện đều được Đảng ủy, chính quyền địa phương quan tâm, các chị nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội, hoàn thành tốt mọi công việc được giao. Tham mưu, đề xuất, giới thiệu nguồn cán bộ nữ góp phần tăng tỷ lệ nữ lãnh đạo và trong cấp ủy đảng, HĐND các cấp, giới thiệu 635 hội viên ưu tú cho Đảng xem kết nạp (vượt 82,6% so với chỉ tiêu Nghị quyết); tuyên truyền nâng cao kiến thức giới, kỹ năng lồng ghép giới cho cán bộ chủ chốt các cấp. Song song với đó hội phụ nữ các cấp của huyện Trấn Yên còn triển khai thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, các cấp Hội chú trọng lựa chọn vấn đề ưu tiên để giám sát, tập trung vào một số lĩnh vực: An sinh xã hội,  hôn nhân gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, công tác cán bộ nữ; người có công. Hội Phụ nữ huyện phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy, Ban Pháp chế  HĐND huyện, Cơ quan tham mưu giúp việc chung MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện, Phòng Tư pháp làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2021 ... Kết quả phối hợp thực hiện giám sát 06 chuyên đề: Giám sát hỗ trợ phụ nữ dân tộc sinh con đúng chính sách dân số, giám sát cơ sở thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho phụ nữ vùng dân tộc, an toàn thực phẩm, công tác vệ sinh môi trường. Thông qua giám sát, đã phát hiện, đề xuất kiến nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết những vấn đề còn hạn chế, mới nảy sinh trong quá trình thực thi chính sách pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em. 

Đồng chí Bồ Thị Hoa - Chủ tịch Hội LHPN huyện Trấn Yên cho biết: “Hiện nay để tiếp tục làm tốt công tác bình đẳng giới các cấp hội phụ nữ trong huyện tích cực chung tay phòng chống bạo lực gia đình, đẩy mạnh tuyên truyền luật hôn nhân gia đình, đặc biệt sẽ nâng cao nhận thức cho nam giới để cùng giữ gìn hạnh phúc gia đình”. Các cấp Hội kịp thời nắm bắt thông tin, phản ánh và phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết các vụ việc xâm hại phụ nữ, trẻ em. Tham gia công tác hoà giải, giải quyết thành công nhiều vụ việc mâu thuẫn trong gia đình và cộng đồng; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng “Tủ sách, ngăn sách pháp luật”, Các CLB “Phụ nữ với pháp luật”. Đặc biệt, mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng tham gia phòng chống bạo lực gia đình” được Hội LHPN tham mưu xây dựng từ năm 2013 đã phát huy tốt vai trò hòa giải mâu thuẫn gia đình, tư vấn pháp luật và hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời cho nạn nhân bị bạo lực gia đình.

Nhờ đẩy mạnh thực hiện bình đẳng giới đã tạo sự chuyển biến tích cực, nhận thức và tư tưởng của chị em ngày càng tiến bộ, vị thế của người phụ nữ trong xã hội ngày càng được nâng cao, người phụ nữ đã được quan tâm chia sẻ nhiều hơn cũng như có nhiều điều kiện thuận lợi để tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng gia đình no ấm bình đẳng tiến bộ và hạnh phúc./.

203 lượt xem
Theo Trang TTĐT huyện Trấn Yên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h