Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Kinh tế

Trấn Yên mở rộng diện tích trồng dâu nuôi tằm

28/02/2023 16:45:18 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Nhằm tận dụng lợi thế tự nhiên và nâng cao thu nhập bền vững cho người dân, năm 2023, huyện Trấn Yên có kế hoạch mở rộng thêm 102ha cây dâu ở các tràn ruộng cao, năng suất thấp, dọc theo các bãi bồi sông, suối của ở các địa phương.

Lãnh đạo xã Việt Thành thăm cánh đồng dâu ở thôn Lan Đình.

Diện tích này được trồng tập trung tại 15/21 xã, thị trấn trên địa bàn, trong đó xã Vân Hội và Minh Quân là 2 địa phương năm đầu tham gia vào trồng dâu nuôi tằm. Đến nay, các địa phương đã trồng được trên 50ha cây dâu, Trấn Yên phấn đấu vụ xuân trồng đạt 70% kế hoạch.

Cùng với trồng mới diện tích, huyện Trấn Yên còn vận động nhân dân ứng dụng các biện pháp kỹ thuật trong chăm sóc trên 800 ha dâu hiện có, đảm bảo năng suất, sản lượng lá dâu nuôi tằm.

Để đạt sản lượng 1.400 tấn kén tằm, Trấn Yên tiếp tục thực hiện các chuỗi liên kết từ sản xuất, chăn nuôi, tiêu thụ sản phẩm. Theo đó, Trấn Yên duy trì 23 mô hình nuôi tằm con tập trung liên kết với 13 Hợp tác xã và Công ty Cổ phần Dâu tằm tơ Yên Bái để cung cấp cho các hộ nuôi tằm lớn. Ứng dụng kỹ thuật mới vào nuôi tằm lớn, như: Nuôi tằm dưới nền đất; nuôi tằm trên khay trượt, ứng dụng kỹ thuật lên né bằng né gỗ để tăng chất lượng kén tằm...

714 lượt xem
CTV: Thanh Hùng

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h