Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Kỳ họp thứ 15 - HĐND huyện Văn Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021: Quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021

24/12/2020 07:08:41 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngày 23/12, Hội đồng Nhân dân huyện Văn Yên tổ chức kỳ họp thứ 15 nhằm đánh giá kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021; dự toán thu, chi ngân sách, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Quang cảnh Kỳ họp .

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của UBND huyện trình tại Kỳ họp cho thấy: Năm 2020, UBND huyện Văn Yên đã nỗ lực vượt qua khó khăn, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đạt được nhiều kết quả tích cực, 34/34 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đạt và vượt mục tiêu so với kế hoạch. Nhiều chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ như giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 2.270 tỷ đồng, vượt 0,9 kế hoạch năm; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 57.300 tấn, vượt 2% kế hoạch; tổng đàn gia súc chính năm 2020 đạt 105.720 con, vượt 4,6% kế hoạch năm; tổng thu ngân sách địa bàn đạt gần 230 tỷ đồng, vượt 2% kế hoạch; tổng vốn đầu tư phát triển đạt 2.200 tỷ đồng, vượt 4,8% kế hoạch; tạo việc làm mới cho trên 2.600 lao động, vượt 0,4% kế hoạch; giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm trước đạt 5,87%; 3 xã đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người đạt 38,5 triệu đồng, tăng 5,4% so với năm 2019 …

Công tác bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai được tăng cường; lĩnh vực văn hóa thông tin, truyền thông, giáo dục, y tế, dân số, các chính sách an sinh xã hội, dân tộc được quan tâm thực hiện và đạt kết quả tốt, công tác phòng chống dịch covid-19 được triển khai nghiêm túc, an ninh quốc phòng được giữ vững.

Trong năm 2021, huyện Văn Yên sẽ tiếp tục triển khai các chương trình trọng điểm phát triển KT-XH theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, thực hiện triển khai hiệu quả ba đột phá chiến lược theo định hướng chung của tỉnh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2021.

Các đại biểu chia tổ thảo luận bàn các giải pháp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2021.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận tại tổ, thảo luận tại hội trường phân tích những khó khăn, thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020, bàn các giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong năm 2021, trong đó tập trung vào công tác thu ngân sách nhà nước, xây dựng khu chăn nuôi tập trung, xúc tiến đầu tư, công tác quản lý đất đai, khai thác khoáng sản, quản lý bảo vệ rừng; giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng hệ thống đường giao thông ở cơ sở; việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên tại các trường học, các công tác an sinh xã hội, …

Các đại biểu cũng đã dành nhiều thời gian đánh giá, cho ý kiến về tình hình kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2020, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021, đổi mới phương thức hoạt động của các Ban HĐND huyện; cho ý kiến vào các tờ trình, dự thảo Nghị quyết tại Kỳ họp.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 7 Nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết về thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Nghị quyết về thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về dự toán thu chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách năm 2021; Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2021 - nguồn vốn ngân sách địa phương; Nghị quyết đề nghị phê chuẩn Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về việc giao UBND huyện quyết định và quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương do cấp huyện quản lý trên địa bàn huyện Văn Yên.

Nhân dịp này, Hội đồng Nhân dân huyện đã khen thưởng cho 11 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020 (ảnh dưới)

 

415 lượt xem
Hiền Trang

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h