Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Đảng ủy Quân sự tỉnh Yên Bái ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng năm 2021

24/12/2020 17:08:55 Xem cỡ chữ Google
Sáng 24/12, Đảng ủy Quân sự tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng năm 2021. Đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và bí thư các huyện, thị, thành ủy và các ban xây dựng Đảng tỉnh. 

Báo cáo đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy và các ý kiến thảo luận tại Hội nghị thống nhất khẳng định: Năm 2020, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020.

Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xử trí kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ an toàn tuyệt đối đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tại Hội nghị, Đảng ủy đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của trên, nhất là nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng; chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. 

Thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; duy trì nghiêm chế độ lãnh đạo, đổi mới phương pháp, tác phong công tác, lề lối làm việc và quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nhấn mạnh, năm 2021 Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác quốc phòng, an ninh. 

Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, trọng tâm là xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững mạnh. Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, gắn với xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 

580 lượt xem
Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h