Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn bản mới

Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại

13/01/2021 10:57:53 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngày 11/1, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 74/UBND-NLN yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại.

Ảnh minh họa

Thời gian gần đây, một số loài ngoại lai xâm hại xuất hiện tại một số tỉnh thành, có nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực tới đa dạng sinh học, môi trường, kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp; việc nhập khẩu trái phép, nuôi trồng, phát tán loài ngoại lai xâm hại có thể xảy ra trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 08/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về nuôi trồng, phát triển, kinh doanh loài ngoại lai xâm hại; tăng cường công tác quản lý, ngăn ngừa và kiểm soát loài ngoại lai xâm hại.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam đến năm 2020 phê duyệt tại Quyết định số 1896/QĐ-TTg ngày 17/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh; có kế hoạch tăng cường ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới theo đề nghị và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Phối hợp các sở, ngành, địa phương tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, việc thực thi các quy định pháp luật về ngăn ngừa và kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về loài ngoại lai xâm hại. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức điều tra, đánh giá và rà soát, cập nhật các loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh để tham mưu biện pháp kiểm soát, diệt trừ.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường các biện pháp kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại, loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; quản lý chặt chẽ hoạt động nuôi, trồng loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại; chỉ đạo, hướng dẫn áp dụng các biện pháp kiểm soát, diệt trừ các loài ngoại lai xâm hại trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện các biện pháp đấu tranh, phòng chống và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong nhập khẩu, phát tán, nuôi trồng, phát triển, vận chuyển và kinh doanh trái phép loài ngoại lai xâm hại.

Cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp với các cơ quan chuyên môn có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, xử lý hoạt động kinh doanh trái phép các loài ngoại lai xâm hại theo quy định của pháp luật.

Chi cục Hải quan tỉnh chủ động, phối hợp với các đơn vị kiểm dịch tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo ngăn chặn hiệu quả sự xâm nhập, nhập khẩu trái phép các loài ngoại lai xâm hại.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện truyền thông về tác hại của loài ngoại lai xâm hại và quy định của pháp luật về kiểm soát loài ngoại lai xâm hại để người dân biết, thực hiện. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng việc cung cấp, sử dụng Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ liên quan tới loài ngoại lai xâm hại.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương đề xuất, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt triển khai các nhiệm vụ khoa học và Công nghệ nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong kiểm soát và diệt trừ các loài ngoại lai xâm hại; ưu tiên các nhiệm vụ khoa học và công nghệ áp dụng biện pháp phòng trừ sinh học và giải pháp tổng hợp trong kiểm soát, diệt trừ các loài ngoại lai xâm hại, xác định con đường lây lan của các loài ngoại lai xâm hại do tác động của biến đổi khí hậu.

Căn cứ vào khả năng của ngân sách địa phương, Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí kinh phí để triển khai thực hiện điều tra, đánh giá, rà soát, cập nhật cũng như kiểm soát, diệt trừ các loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách và các văn bản pháp lý có liên quan.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin về tác hại của loài ngoại lai xâm hại, quy định của pháp luật về kiểm soát loài ngoại lai xâm hại để người dân biết, thực hiện.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi các quy định pháp luật về kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại, loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc không nhập khẩu, kinh doanh, nuôi trồng, phát triển, phóng sinh loài ngoại lai xâm hại. Chủ động thông tin, báo cáo kịp thời khi phát hiện hoặc có sự bùng phát lây lan của loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc điều tra, đánh giá và rà soát, cập nhật các loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn và thực hiện các biện pháp kiểm soát, diệt trừ.

190 lượt xem
Thu Nga

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h