Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn bản mới

Điều chỉnh tiêu chí 5.1 trong nhóm tiêu chí số 5 về An ninh trật tự - Hành chính công tại Quyết định số 22682/QĐ-UBND về việc ban hành tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020

05/05/2021 13:38:53 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định số 753/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tiêu chí 5.1 trong nhóm tiêu chí số 5 về An ninh trật tự - Hành chính công tại Quyết định số 2682/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018 - 2020.

Tiêu chí 5.1. trong nhóm tiêu chí số 5 về An ninh trật tự - Hành chính công tại Quyết định số 2682/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái: Trong 02 năm liên tục trước năm xét, công nhận xã nông thôn mới nâng cao, trên địa bàn xã: không có khiếu kiện đông người trái pháp luật; không có công dân thường trú ở xã phạm tội; tệ nạn xã hội được kiềm chế, giảm”.

Nay điều chỉnh lại là: Trong 02 năm liên tục tính đến thời điểm xét, công nhận xã nông thôn mới nâng cao, trên địa bàn xã: không có khiếu kiện đông người trái pháp luật; không có công dân thường trú ở xã phạm tội từ nghiêm trọng trở lên; tệ nạn xã hội được kiềm chế, giảm”.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2682/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện tiêu chí theo đúng các quy định hiện hành.

388 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h