Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn bản mới

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động, tiền lương

12/04/2021 07:24:25 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 601/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh; Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái.

* Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành:

1. Thành lập mới đồng thương lượng tập thể: Thời hạn giải quyết trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

2. Thay đổi Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể, đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, thời gian hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể. Thời hạn giải quyết trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Địa điểm thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái tổ 14, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái - Tầng 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

*  Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung gồm: Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động; Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động; Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động; Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động; Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động; Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp.

* Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ gồm: Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp; Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.

 

472 lượt xem
Tiến Lập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h