Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Kinh tế

Xã Đại Minh và xã Hán Đà, huyện Yên Bình hoàn thành 5/5 nhóm tiêu chí xây dựng NTM nâng cao

28/09/2021 17:50:53 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Chiều ngày 28/9, Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm định xét, công nhận các xã: Đại Minh, Hán Đà, huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định dự và chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Ngay sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã Đại Minh và xã Hán Đà, huyện Yên Bình đã tiếp tục tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; quan tâm đầu tư, nâng cấp hoàn thiện cơ sở hạ tầng; giữ gìn ổn định an ninh, chính trị, trong đó chú trọng duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Hạ tầng kinh tế xã hội của 2 xã được xây dựng, đầu tư phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, đảm bảo các yêu cầu về phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Hầu hết các tuyến đường giao thông của 2 xã đã được nhựa hóa, kiên cố hóa, lắp đặt biển báo tại các vị trí giao nhau theo quy định. Một số tuyến đường đã được triển khai lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng theo hình thức xã hội hóa.

Trên địa bàn 2 xã đã hình thành được các vùng sản xuất chuyên canh theo hướng hàng hóa như vùng sản xuất chuyên canh cây ăn quả có múi với tổng diện tích 390ha, tổng sản lượng đạt 3.780 tấn/năm của xã Đại Minh; vùng chuyên canh sản xuất chè với diện tích 160ha, sản lượng đạt trên 2.000 tấn/năm; vùng chuyên canh sản xuất Bưởi với diện tích trên 144ha trên địa bàn xã Hán Đà… Đây đều là những vùng sản xuất hàng hóa đem lại thu nhập kinh tế cao, ổn định cho người dân 2 xã. Bên cạnh đó, 2 xã đã vận động nhân dân tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất nhằm tăng năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi; các tổ chức đoàn thể nhân ủy thác vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện để phát triển kinh tế; tổ chức các lớp học nghề để tạo điều kiện cho người dân chuyển đổi lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp… Qua đó góp phần nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn 2 xã. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người năm 2021 của người dân trên địa bàn 2 xã Hán Đà, Đại Minh ước đạt trên 44 triệu đồng/người/năm. Đến nay, trên địa bàn xã Đại Minh không còn hộ nghèo, xã Hán Đà chỉ còn 30 hộ.

Giáo dục - y tế - văn hóa được quan tâm. Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế của 2 xã đều đạt trên 90%. Các thiết chế văn hóa tiếp tục được đầu tư nâng cấp, xây dựng.  Các hoạt động văn hóa - văn nghệ tiếp tục được quan tâm, nâng cao chất lượng.

Môi trường ngày càng được đảm bảo. Tại các xã đã thực hiện tốt công tác phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, xử lý vỏ bao bì, hóa chất thuốc bảo vệ thực vật. An ninh trật tự được đảm bảo. Các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn, kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước…

Với sự thống nhất cao, Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của tỉnh đã thống nhất các xã: Đại Minh, Hán Đà, huyện Yên Bình đã hoàn thành các nhóm tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao và là 2 xã đầu tiên của huyện Yên Bình đủ điều kiện trình UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước yêu cầu UBND huyện Yên Bình và các xã: Đại Minh, Hán Đà tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng thẩm định để hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh công nhận xã Đại Minh và xã Hán Đà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu xây dựng 2 xã thành xã NTM kiểu mẫu, đồng chí đề nghị huyện Yên Bình và 2 xã tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền để người dân tự giác, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh; tập trung làm tốt công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch; quan tâm thực hiện tốt việc duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng…

977 lượt xem
Thu Nga

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h