Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh

08/11/2021 12:09:48 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã trải qua 3 kỳ họp, mặc dù là năm chuyển giao hoạt động giữa 2 nhiệm kỳ, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, song, bám sát hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện nhiệm vụ công tác đảm bảo chương trình, kế hoạch đề ra, chất lượng và hiệu quả ngày càng nâng cao, đúng theo các quy định của pháp luật.

Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu HĐND tỉnh, huyện Lục Yên trao đổi với cử tri

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy chính quyền địa phương cấp tỉnh

Điểm nổi bật trong năm 2021 của HĐND tỉnh là đã hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy chính quyền địa phương cấp tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Đây cũng là công việc nhằm bảo đảm sự chuyển tiếp, liên tục, ổn định, kế thừa, đổi mới, phát triển có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền tỉnh trong cả giai đoạn 2021 - 2026.

Tại kỳ họp thứ nhất, với tinh thần dân chủ, tập trung, phát huy trí tuệ, đoàn kết, thống nhất cao, Hội đồng nhân dân tỉnh đã bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định của pháp luật, với số phiếu bầu tập trung và đạt tỷ lệ cao, thể hiện sự thống nhất cao giữa chủ trương của Đảng với tâm tư, nguyện vọng của cử tri và các tầng lớp nhân dân. Đây là những quyết định quan trọng nhằm củng cố, xây dựng bộ máy chính quyền ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kết quả này đã góp phần quan trọng vào việc kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây cũng là cơ sở quan trọng cho hoạt động và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của HĐND tỉnh trong suốt nhiệm kỳ khóa XIX, đặc biệt là công tác nhân sự.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy  và đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu giữ các chức danh lãnh đạo HĐND tỉnh khóa XIX

Để từng bước cụ thể hóa, hoàn thành từng mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho cả nhiệm kỳ, ngay sau khi kiện toàn các chức danh chủ chốt, HĐND tỉnh đã nhanh chóng ổn định mọi hoạt động, bắt tay ngay vào công việc. Thường trực HĐND tỉnh đã khẩn trương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan theo hướng: đúng chức năng, rõ nhiệm vụ; rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân, cơ quan tham mưu, cơ quan phối hợp, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành của bộ máy chính quyền cấp tỉnh.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh

Phát huy kết quả đạt được, ngay từ đầu nhiệm kỳ HĐND tỉnh đã tiếp tục quan tâm, nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng, ban hành thể chế, chính sách, đề án của HĐND tỉnh, nhất là các chính sách, đề án có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân; bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật, bám sát và cụ thể hóa các nghị quyết của Tỉnh ủy, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Làm tốt công tác thẩm tra, khảo sát, cung cấp thông tin về dự thảo các đề án, chính sách trình HĐND tỉnh để các đại biểu HĐND tỉnh có cơ sở nghiên cứu, thảo luận, biểu quyết thông qua tại các kỳ họp.

Cùng với đó đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh theo hướng thiết thực, hiệu quả, tập trung vào việc thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước, các đề án, chính sách của HĐND tỉnh; công tác điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quản lý nhà nước của UBND tỉnh. Kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, bất cập để phản ánh, kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả ban hành, thực thi chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Tại các kỳ họp thường lệ và chuyên đề, Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện tốt việc điều hành, định hướng, gợi ý cho đại biểu HĐND tỉnh giám sát thông qua xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội; thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước của địa phương; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri.

Các đại biểu HĐND tỉnh đã phát huy vai trò, trách nhiệm tham gia trên 20 ý kiến thảo luận tại tổ, tại hội trường đối với các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp và các vấn đề được cử tri, nhân dân quan tâm.

Đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh tại huyện Trấn Yên

Với ý nghĩa đặc biệt của năm 2021, để chuẩn bị cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát chuyên đề về “việc chấp hành pháp luật trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh”. Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh tổ chức giám sát, khảo sát thường xuyên về tình hình triển khai thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 23/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2021; triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND tỉnh; công tác phòng, chống rét và những thiệt hại do đợt rét đậm, rét hại gây ra trên địa bàn; việc chuẩn bị tổ chức Tết Tân Sửu năm 2021, các hoạt động lễ hội trước, trong và sau Tết; các nhiệm vụ đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, chợ dân sinh tại địa bàn thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ; khảo sát phục vụ công tác thẩm tra các đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình các kỳ họp HĐND tỉnh.     

Hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại các kỳ họp tiếp tục được đổi mới theo hướng trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quản lý nhà nước của UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm.

Hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại các kỳ họp tiếp tục được đổi mới

Một nhiệm vụ quan trọng mà HĐND tỉnh đặc biệt quan tâm đó là thực hiện hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; kịp thời phản ánh, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời cử tri, nhằm đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng, cũng như sự tin tưởng của của tri và nhân dân. Trước và sau kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại 26 điểm với trên 2.500 cử tri tham dự, tổng số có hơn 225 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp; hoạt động tiếp xúc cử tri đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Tổ đại biểu HĐND tỉnh với Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp; các đợt tiếp xúc cử tri tiếp tục có sự đổi mới theo hướng tăng cường trách nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh, nhiều kiến nghị của cử tri được các đại biểu, lãnh đạo chính quyền địa phương trả lời ngay tại hội nghị. Những vấn đề thuộc trách nhiệm, quyền hạn của cấp tỉnh được phản ảnh đầy đủ, trung thực tại kỳ họp. Thường trực HĐND tỉnh đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan xem xét, giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời giao các Ban của HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi các kỳ họp HĐND tỉnh.

Cùng với công tác tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND tỉnh đã có thông báo lịch tiếp công của Thường trực và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, trong 9 tháng, Thường trực và lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh đã tiếp 57 lượt với 59 công dân. Nội dung khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh của công dân có liên quan chủ yếu đến lĩnh vực đất đai trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất của các hộ dân; đề nghị được cấp quyền sử dụng đất; lĩnh vực hành chính tư pháp; tố cáo cán bộ, công chức làm sai quy định của nhà nước, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; chế độ hưởng bảo hiểm xã hội.

Công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư được chú trọng. Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp nhận tổng số 51 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của công dân gửi đến HĐND và Thường trực HĐND tỉnh. Sau khi xem xét nội dung, Thường trực HĐND tỉnh đã lưu 47 đơn theo dõi theo quy định, do nội dung đơn đã được gửi đến cơ quan có liên quan xem xét giải quyết; chuyển 04 đơn đến cơ quan có liên quan xem xét giải quyết và trả lời công dân, đến nay các cơ quan có liên quan đã có báo cáo kết quả giải quyết đơn gửi về Thường trực HĐND tỉnh và trả lời công dân theo quy định.

Bên cạnh đó chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh, bảo đảm khoa học, linh hoạt, hiệu quả, tiết kiệm. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc gửi tài liệu, biểu quyết, họp trực tuyến..., góp phần giảm thiểu thời gian, chi phí và nâng cao chất lượng các kỳ họp.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin góp phần giảm thiểu thời gian, chi phí và nâng cao chất lượng các kỳ họp

Từ nay đến cuối năm 2021, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chuyên môn chuẩn bị tốt nội dung, điều kiện tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Các Ban HĐND tỉnh tích cực nghiên cứu các chính sách mới của Trung ương; thực hiện khảo sát, thu thập thông tin và tổ chức hội nghị thẩm tra các đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình các kỳ họp HĐND tỉnh đảm bảo chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả của các nghị quyết của HĐND tỉnh. Các Tổ đại biểu tổ chức cho các đại biểu tiếp xúc của tri trước và sau kỳ họp HĐND tỉnh; kịp thời tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh. Tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, việc thực hiện các kiến nghị của cử tri, kiến nghị sau giám sát, ý kiến trả lời chất vấn của các ngành, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh theo quy định.

Nhiệm kỳ 2021 - 2026 mới bắt đầu, song mỗi đại biểu HĐND tỉnh đã khẩn trương bắt tay ngay vào việc thực hiện chương trình hành động của mình; thường xuyên đi sâu, đi sát cơ sở, không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, kỹ năng, nỗ lực hoàn thành tốt trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu nhân dân; đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, thực sự xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Trọng trách, nhiệm vụ đặt ra đối với HĐND và UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 rất vinh dự, nhưng cũng rất nặng nề. Với nỗ lực, quyết tâm cao, nói đi đôi với làm ngay từ ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ, tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ này HĐND tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, quyết định những vấn đề quan trọng về cơ chế, chính sách, chủ trương đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh; quyết tâm xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của Vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.

670 lượt xem
Thanh Bình

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h